Kontaktuppgifter

Upphovsrätt

Alla rättigheter förbehålles. All text, bilder, grafik, ljud-, film- och animationsfiler lyder under upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriell egendom. De för inte användas för kommersiella syften eller kopieras för att spridas, inte heller ändras eller användas på andra webbplatser. Vissa av Schmitz Cargobull AG:s Internetsidor inehåller även bilder som lyder under upphovsrätt från de som gjort dessa tillgängliga för oss.

Varumärken

Alla registrerade varumärken och logotyper som vi använder, och som ev. tillhör tredjepart, lyder oinskränkt under de bestämmelser som gäller för respektive registrerade varumärke och upphovsrätt hos respektive registrerade ägare. Bara för att vi nämner respektive varumärken betyder inte detta att respektive varumärke inte skyddas av rättigheter från tredjepart.

Garantier

Innehållet i denna webbplats och i synnerhet eventuellt beskrivna garantivillkor har noggrant redigerats och kontrollerats. Vi hänvisar uttryckligen till att i vissa länder eller under onormal belastning gäller anpassade garantivillkor endast i motsvarande grad. Schmitz Cargobull AG tar emellertid inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet av den information som tillhandahålls.

Garantianspråk mot Schmitz Cargobull AG avseende skador av materiell eller immateriell karaktär, som orsakats av användning eller icke-användning av tillhandahållen information eller av felaktig eller ofullständig information, är principiellt uteslutna, såvida inte avsiktligt eller grovt vårdslöst vållande från Schmitz Cargobull AG:s sida bevisligen föreligger.

Schmitz Cargobull AG förbehåller sig uttryckligen rätten att utan föregående meddelande ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela utbudet eller upphöra med publiceringen.

Länkar till andra webbsidor

Om Schmitz Cargobull AG direkt eller indirekt hänvisar till externa Internetssidor (\"länkar\"), ansvarar inte Schmitz Cargobull AG inte för att innehållet i de sidor som vi länkar till, deras utbud, länkar eller annonser är tillgängligt, korrekt eller exakt. Schmitz Cargobull AG ansvarar inte för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt inte för skador som uppkommer genom användningen eller icke-användningen av den information som finns i de sidor som vi länkar till.

Licensrättigheter

Schmitz Cargobull AG har som ambition att erbjuda innovativa och informativa Internetsidor. Vi hoppas att vi uppfyller dina önskemål. Vi ber om förståelse för att Schmitz Cargobull AG måste skydda sina immateriella rättigheter inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa Internetsidor inte ger dig några licensrättigheter till Schmitz Cargobull AG:s immateriella rättigheter. Det är förbjudet att mångfaldiga, sprida, överföra, lämna ut eller använda innehållet utan föregående skriftligt medgivande från Schmitz Cargobull AG.

Giltighet

Denna friskrivningsklausul ska betraktas som en del av våra Internettjänster, från vilka vi hänvisar till denna sida. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte längre eller bara delvis uppfyller gällande lagar och föreskrifter, påverkas inte de andra delarna av dokumentets innehåll eller giltighet av detta.