Food distribution 

Food distribution 

Anyone who transports perishable or temperature-sensitive goods knows: the cold chain must not be interrupted under any circumstances. That's why Schmitz Cargobull offers vehicles that you can rely on in almost any situation. Regardless of whether you transport your goods in the frozen, fresh or pharmaceutical sector, Schmitz Cargobull offers a suitable solution.
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Växelflaken W.KO COOL erbjuder effektivitet och sparar tid vid på- och avlastningen. Växelflak är perfekt lämpade särskilt för intermodala transporter med långa järnvägssträckor. Den snabba växlingen säkerställer korta väntetider och att dina fordon utnyttjas optimalt.
Få reda på mer
Organise efficient bulk transport with the M.KO Z.KO through-loading trailer

M.KO / Z.KO

På fordonståg för genomlastning sker på- och avlastningen på lastbilsskåpet M.KO direkt via centralaxel-skåpbilen Z.KO med en gaffeltruck. Du sparar tid och plats, eftersom du bara behöver köra till rampen en enda gång med hela volym-trailerkombinationen och du inte måste flytta trailern under tiden.
Få reda på mer
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle.

S.KO CITY

Styraxeln på S.KO CITY gör skåptrailern lättmanövrerad vid leveranser till livsmedelshandeln i trånga stadsmiljöer. Du manövrerar lätt på trånga gator, uppfarter eller lastområden utan att förlora tid, med den mekaniska tvångsstyrningen. Med våra tilläggstjänster kan du ständigt se var ditt fordon befinner sig.
Få reda på mer
  • Cold restrain system
  • Traverse partition wall
  • Swinging rear segment

Cold restrain system

Insulated refrigerated truck bodies lose cold air in the loading space when the rear doors or tail lift platform are opened. To reduce this air exchange, there are cold restrain system options to delay escape of cold air.

Stationary plastic curtain

The plastic curtain made of 200mm single strips for the entire rear wall opening is firmly mounted at the rear of the superstructure.
Få reda på mer

Plastic curtain for side door

When the side door is opened, this curtain reduces the air exchange between the body and the surroundings. The individual strips are permanently mounted in the side door area.

Få reda på mer

Rolltop automatic roller curtain

The automatic roll-up tarpaulin can be programmed to roll up/down automatically when the tailgate or tail lift is opened.
Få reda på mer

Lengthways adjustable plastic curtain

The plastic curtain consists of three parts, whereby the entire curtain is adjustable in length and the parts can be moved 3x across. This prevents cold air from escaping from certain areas.
Få reda på mer

Electric air curtain 

The air curtain is mounted stationary at the rear of the body under the roof. During loading and unloading, the electric air curtain is automatically activated. The outside air is sucked in and released downwards. This creates an "air curtain" and the cold air from the load compartment cannot escape. 
Få reda på mer

Sliding plastic curtain

This plastic curtain consists of three parts and is firmly mounted at the rear of the body. The individual parts can be moved transversely.
Få reda på mer

Foam-filled insulating curtains 

The insulated curtain consists of three movable sections. The individual parts can be moved transversely and are attached to the rear of the superstructure.
Få reda på mer

Traverse partition wall for 1/3 and 2/3 chambers

Swinging rear segment

Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Få reda på mer
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Få reda på mer
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Få reda på mer

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!