S.KO CITY

S.KO CITY

The S.KO CITY box body semi-trailer's steering axle provides the manoeuvrability needed when delivering to food retailers in urban environments. Its mechanical power steering ensures that it copes with narrow streets, access roads or loading yards without any loss of time. And our additional services allow you to see where your trailer is located at any time.
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle
S.KO COOL box body semi-trailer being used
 • Steered axle
 • Chassi
Steered axle

Steered axle

A mechanical steering system which is used primarily in distribution transport. This system steers the rear axle of a one, two or three axle trailer.
Få reda på mer
Running gear
Axle lift for better traction

Lifting axle

The axles of ROTOS® running gear can optionally be equipped with a lifting function. The axle lift and starting aid increase efficiency, driving safety and traction, reducing tyre wear.

Få reda på mer
 • Sida
 • Dubbellast
 • Bakvagn
 • Golv
 • Tak
Sida
Fast loading and unloading through the side door in the S.KO box body semi-trailer

Sidodörr

Ett utmärkt alternativ till partiell lastning vid MultiTemp-transporter med en skiljevägg. Sidodörren möjliggör partiell avlastning och åtkomst till enskilda MultiTemp-kylzoner.
Få reda på mer
Interior
High loading volume with the double-decker system.

Dubbellast

Flexibel och högre kapacitet med fordonet med hjälp av dubbeldäcksystemet. Optimal för frakt som inte går att stapla. Detta system möjliggör en heltäckande lastning via två steglöst höjdjusterbara och delbara nivåer.
Få reda på mer
Rear
Floor
Tak
S.KO box body semi-trailer Ferroplast roof

FERROPLAST®-tak

Standardtaket av FERROPLAST®-isolering finns tillgängligt i olika utföranden, och ger en särskilt hög energieffektivitet och enastående isolering.
Få reda på mer
 • Kylmaskin
 • Luftfördelning
 • MultiTemp-utförande
 • Förhänge
Kylmaskin
MonoTemp and MultiTemp version of the S.CU transport cooling unit

Transportkylmaskin S.CU

Transportkylmaskinen S.CU i MonoTemp- och MultiTemp-utförande erbjuder en optimal lönsamhet. Exakt temperaturstyrning genom en mycket finkänslig reglering, lägre bränsleförbrukning och långa underhållsintervall.
Få reda på mer
Luftfördelning
MultiTemp-utförande
Förhänge
Strip curtains at the rear prevent the loss of cold air

Förhänge

De variabla förhängena som går att förskjuta i längdriktningen ökar säkerheten för varorna och sparar samtidigt energi, eftersom kylförlusten reduceras när dörrarna öppnas vid partiell lastning.
Få reda på mer
 • Audible sound for safety
 • Tankmätare med LED-display
 • Blinkande sidomarkeringsljus
 • Elektronisk rampkörningshjälp
Audible sound for safety

Ried White Sounds

The reversing warning system – Ried White Sounds –prevents accidents by warning anyone in a vehicle’s path that it is moving backwards. This system uses a wide range of white sound frequencies, which give greater directional information to the ear, enabling   listeners to instantly locate where and what direction the sound is coming from.
Få reda på mer
Tankmätare med LED-display
LED tank display enables the fuel level to be read off

Tankmätare med LED-display

Via LED-tankindikatorn på trailern, kan du hela tiden tydligt avläsa transportkylmaskinens bränslenivå.
Få reda på mer
Flashing side marking lights
Side marking lights for enhanced road safety

Flashing side marking lights

The flashing side marking lights (SML) help to avoid accidents when turning. When the driver indicates, the side marking lights on the semi-trailer also flash and signal to other road users that the vehicle is about to turn.
Få reda på mer
Electronic ramp approach aid
Information on resetting with the electronic ramp approach aid

Electronic ramp approach aid

The electronic ramp approach aid assists drivers when approaching loading ramps. Once reverse gear has been engaged, the system uses visual and audible signals to inform the driver of the distance remaining behind the vehicle. When the semi-trailer is nearing the ramp, the trailer brakes independently.
Få reda på mer
 • Formslutning
 • Fästpunkter och -medel
Formslutning
Recessed load securing rail in the M.KO truck box

Lastsäkringsskena

Lastsäkringsskenor som är monterade över hela ytan förhindrar att lasten skadas.
Få reda på mer
Lashing points and aids

Certifikat

Omfattande certifikat för din säkerhet i transportvardagen.

 • Påbyggnadslängd invändig längd13.4 / 14.7 / 16.8m
 • Påbyggnadsbredd invändig längd2 460 eller 2 490mm
 • Påbyggnads höjd invändig längd*2 350 - 3 000mm
 • Pallplatser33 / 36 / 41Europapallar
* beroende på lagstadgade krav och individuell fordonsspecifikation.

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!