Swap Chassis A.WF / Z.WF

Swap Chassis A.WF / Z.WF

With a wide range of parking heights and everything that makes rough alternating operation easier, Schmitz Cargobull's swap chassis enable economical handling of swap bodies. 
  • Chassis
  • Attachments

Drawbar

The longest adjustable drawbar on the A.WF.
Få reda på mer

EBS control unit

EBS control unit (electronic braking system) located centrally in the chassis.
Få reda på mer

Container lock

Galvanized container lock with anti-rotation device, retractable for driving under the swap bodies.
Få reda på mer

Bogie

Bogie with low-maintenance ball bearing slewing ring and optimum, protected feed-through of the cables through the frame.
Få reda på mer

Stop

Folding and length adjustable stop for swap bodies.
Få reda på mer

Parking brake and air suspension

Control unit for parking brake and air suspension with two lifting and lowering valves on the side of the A.WF solebar.
Få reda på mer

Galvanized guide rollers

Galvanized guide rollers with locating bearings, mounted behind the rear container beam.
Få reda på mer

Underride guard

Underride guard with ECE warning marking panel, folding GGVS sign and central work light.
Få reda på mer

Spare wheel holder

Simple spare wheel holder in basket design for low ground clearance.
Få reda på mer

Toolbox

Plastic tool box and plastic document box behind collision protection
Få reda på mer
  • Chassis
  • Attachments

Supporting winch

Two-sided support winch on the rear frame, with one-sided operation on the right, compensating foot and two gear steps.
Få reda på mer

Container lock

Galvanized container lock with anti-rotation device, retractable for driving under the swap bodies.
Få reda på mer

Telescopic draw tube

Telescopic draw tube (4 x 100 mm) with mechanical locking.
Få reda på mer

Galvanized guide rollers

Galvanized guide rollers with locating bearings, mounted behind the rear container beam.
Få reda på mer

Light and brake connection

Bracket for light and brake connection mounted on the side of the draw tube for easy handling
Få reda på mer

Underride guard

Underride guard with ECE warning marking panel, folding GGVS sign and central work light.
Få reda på mer

Spare wheel holder

Spare wheel holder in basket design and 
two-sided support winch on the rear frame,
with one-side operation on the right, 
balancing foot and two step gear stages (Z.WF)
Få reda på mer

Toolbox

Plastic tool box and plastic document box behind collision protection
Få reda på mer

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!