Växelsystem

Växelsystem

Växelflak W.KO är avsedda för intermodala transporter med en hög andel järnvägstrafik och säkerställer att fordonen utnyttjas optimalt på grund av den enkla växlingen.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Växelflaken W.KO COOL erbjuder effektivitet och sparar tid vid på- och avlastningen. Växelflak är perfekt lämpade särskilt för intermodala transporter med långa järnvägssträckor. Den snabba växlingen säkerställer korta väntetider och att dina fordon utnyttjas optimalt.
Få reda på mer
W.KO swap box