Växelsystem

Växelsystem

Växelflak W.KO är avsedda för intermodala transporter med en hög andel järnvägstrafik och säkerställer att fordonen utnyttjas optimalt på grund av den enkla växlingen.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading. Swap bodies are perfect for intermodal transport on long rail routes. Fast swapping ensures short waiting times and higher utilisation of your vehicles' capacity.
Få reda på mer