Lastsäkring

Lastsäkring

Lastsäkring är ett måste - Men det kan vara svårt att ständigt säkra lasten perfekt i det dagliga arbetet. Du måste kunna säkra lasten på ett enkelt och snabbt sätt.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Juridiska ramar

Lastsäkringen inom godstrafiken är en tema till vilket det finns olika specifikationer för att göra godstrafiken säker. Skyddet gäller fordonet, lasten samt alla som medverkar i transportvardagen. Bortsett från lagstadgade skyldigheter måste du även beakta tekniska föreskrifter som avser lastsäkring.

Fysikaliska krafter

Fysikaliska krafter agerar oavsett om det gäller tyngdkraft, centrifugalkraft eller friktionskraft - Naturkrafterna upphör inte när du lastar din trailer.

Acceleration causes loads to slide backwards

Acceleration

Gasa - Att ändra hastighet inom en given tid - Det är acceleration. Gör så att lasten vill glida bakåt.
Få reda på mer
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Bromsa

Omvänd acceleration - Även att reducera, bromsa, innebär en ändring av hastigheten. Gör så att lasten vill glida i riktning mot förarhytten.
Få reda på mer
Cornering moves the load towards the side wall.

Körning i kurvor

Sidoacceleration - När du kör i en kurva känner du en riktningsändring: centrifugalacceleration. Den gör så att lasten flyttas i riktning mot sidoväggen.
Få reda på mer
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Tyngdkraften

trycker lasten vertikalt mot lastytan.
Få reda på mer
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Fiktiv kraft

Den fiktiva kraften (tröghetskraften) håller lasten i den aktuella läget/rörelsen och verkar mot fordonets acceleration, bromsning och riktningsändringar.
Få reda på mer
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Friktionskraften

förhindrar eller minimerar lastens förskjutning. Dess effekt påverkas av lastens och lastytans ytor.
Få reda på mer

Principer för lastsäkring

Normalt skiljer man mellan två olika typer av lastsäkring: Säkring via formslutning och via kraftslutning.

Force-fitting_load securing

Kraftslutning baseras på en intensiv friktionskraft mellan lasten och lastytan. På så sätt ökas lastens tryck med hjälp av fästmaterial, så att lasten pressas mot lastytan och på så sätt behåller sitt läge.

Överfallssurrning som lastsäkring: Vid överfallssurrning av en last säkrar fästmaterialet inte direkt utan genom att presstrycket höjs. På så sätt säkras lasten från att glida iväg uteslutande genom friktionskraften.

Formslutande lastsäkring baseras på att lastutrymmet är begränsat, dvs. allt fraktgods ligger an mot annat fraktgods eller lastrummets avgränsningar, t.ex. vid framstammen eller bakväggen utan några luckor.

I praktiken: att placera fraktgods som ligger tätt mot framstammen, bakväggen eller sidoväggarna (pallstoppets kant) utan att det uppkommer några luckor mellan fraktgodsen.

Det går inte att helt undvika luckor mellan de enskilda delarna, de får dock inte uppgå till mer än totalt några få centimeter eftersom lasten annars inte är formslutande. I såna fall måste luckorna fyller på ett lämpligt sätt eller lasten säkras genom att den spänns fast - överfallssurrning.

Hjälpmedel för lastsäkring

Mer om:Hjälpmedel för lastsäkring
Floor securing sleeves

Normalt är kombinationer av formslutande lastsäkring och överfallssurrning den enklaste och bästa metoden, eftersom element från båda metoder kompletterar varandra.

Varje trailer erbjuder olika förutsättningar för att uppnå formslutning, även om typen av lastning, som t.ex. lastpallar med säckvaror eller för svaga omförpackningar normalt inte medger detta.

Till dessa hjälpmedel tillhör hålskenor i fordonsgolvet, Joloda-skenor som monterats försänkta i golvet, instickbara stolpar, tvärbalkar med mera. Men det är även möjligt att blockera lasten genom trailerns särskilda konstruktion eller med hjälp av remmar..


Lastfördelning

Alla åtgärder för att säkra lasten fastställs genom på det sätt på vilket frakten lastas. Du måste dessutom beakta trafikförordningen. Trafikförordningen föreskriver att lasten fördelas på så sätt att inte trafik- eller körsäkerheten försämras.

Exempel från vardagen

Många slags gods transporteras i transportvardagen. Därför måste lastsäkringen uppfylla de mest varierande krav.

  • Bilindustri
  • Dryckestransporter
  • Styckegods
  • Papperstransporter
  • Transporter av stålrullar

Med hjälp av nätboxar kan man snabbt säkra olika typer av gods, eftersom deras enhetliga mått möjliggör en perfekt formslutning. Förutom att de är så robusta finns det pallanslagslister för att fästa dem vid sidorna, tvärbalkar och teleskopstänger för att säkra lastluckor och ett lyftbart tak, för att snabbt kunna lasta 3 boxar på varandra trots höjden på 3 m.

För certifierade däcktransporter utökas utrustningen i enlighet med certifikatet kod XL med 6 rader extrastolpar och 2 rader stålstolpar per sida. I längdriktningen håller ett spännremskors per stolpsektion de lösa däcken. Stålstolparna vid sidorna med ett trångt hålmönster erbjuder ytterligare stabilitet. De tvärbalkar som hängs in här skapar en formslutande partiell last.

Kraven vid dryckestransporter är höga. Det finns flaskor och fat med olika storlekar och behållare. Fritt utrymme mot lastrummets avgränsningar måste undvikas. I tveksamma fall måste de den formslutande säkringen kompletteras genom uppställda lastpallar och överfallssurrning. Fordon vars påbyggnad är certifierad enligt kod XL, kan fånga upp alla krafter via påbyggnaden. En förutsättning är att lastpallarna lastas utan några luckor. För att jämna ut luckor används distansstöttor och säkringssystem som förankras mellan taket och golvet.
För den ofta varierande lasten vid styckegodstransporter, är det viktigt att skapa formslutning genom lämpliga hjälpmedel. En av de viktigaste åtgärderna är att skapa lastenheter med normerade mått på lastpallar. Det är perfekt att ha fritt fördelbara stickbara stolpar, vertikalstöd och spärrbalkar i lastytan. Med en andra nivå i trailern kan styckegodsen kopplas bort från varandra och lastas formslutande separat.
Kilar som hindrar att rullarna rullar iväg, är viktiga hjälpmedel för att säkra liggande pappersrullar. Alla uppställningsytor måste förses med särskilda halkskyddsmattor som är särskilt avsedda för papperstransporter. Det är möjligt att förhindra att stående pappersrullar välter genom direktsurrning med en så kallad loop.
Transporter av tunga stålrullar är endast möjliga om trailern specialutrustats. I första hand måste chassit var konstruerat för den höra punktbelastningen. En monterad grop anger sedan automatiskt rätt läge under lastningen. Ytterligare åtgärder för lastsäkringen: stickbara stolpar i gropen, spännkedjor och extra kraftiga lastöglor.

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!