Lastsäkring

Snabbt och enkelt att frakta säkrat gods

Lastsäkring är viktigt. Men i vardagen kan det vara svårt att tillämpa denna insikt i praktiken. Speciellt när det måste beaktas att chauffören arbetar under konstant tidspress. Vi utvecklar och fokuserar hela tiden på att lastsäkringen skal vara lätt och snabb och har till hjälp utarbetat denna folder.

Efter insikt i de juridiska krav och tekniska föreskrifter, som är gällande för lastsäkring, vill vi här arbeta med beskrivningen av fysikens grundläggande lagar, i förhållanden till lastsäkring. Det är viktigt att förstå dessa samband, då det påverkar det sätt varpå lasten flyttar sig. Och med insikt i detta, tydliggörs tidigare komplexa ämne.

Kapitlet om de fysiska grundläggande lagar, efterföljs av de grundläggande metoder och exempel på lastsäkring i de olika branscherna. Exemplen kan hjälpa dig, att bli medveten om den nödvändiga säkringen av precis din last.

The first step: Sharpen the awareness of the importance of securing loads