Lastsäkring

Den rättsliga ramen kring lastsäkring.

Den laggivande myndigheten och de fackliga samorganisationerna har fastlagt särskilda regler om lastsäkring inom godstransport och logistik, enligt respektive synvinklar. Föremålet är att säkerställa varutransporter, så att vare sig godset, fordonet, den övriga trafiken, eller chauffören kommer till skada. Det verkar kanske som merarbete att följa dessa förordningar, men reglerna är gjorda för att skydda chauffören i alla situationer, var det jobbas med fordonet.

Om man å andra sidan, inte följer dessa förordningar utan motsätter sig de lagställda kraven, blir man inte bara ansvarig för skadorna på godset, utan man riskerar också sanktioner. Enligt den tyska vägtrafikförordningen, kan detta vara allt ifrån böter till ett registrerat körförbud, då det tolkas som farligt beteende (se § 315 b StGB – tysk straffrätt) eller till och med mord (se § 222 StGB ). Hur som helst så kostar det både energi, tid och pengar att inte följa reglerna. Energi, tid och pengar som kan investeras mera effektivt i andra avseenden.

 

Det tyska Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Fastsurrning av lasten omfattas också av arbetsskyddsbestämmelserna. Fordon skal ses som arbetsutrustning, ett verktyg och är därför föremål för Arbetsskyddslagens säkerhetsbestämmelser. ”Unfallverhütungsvorschriften” (UVV) är baserad på förordningar från de tyska fackföreningarna och skal förebygga olyckor. 

The personal legal consequences due to deficient securing of loads can be serious