Lastsäkring

Den rättsliga och juridiska ramen: Tysk vägtrafiklag, German Commercial Code och German Accident Avoidance Regulation

Tysk vägtrafiklag; Commercial Code och Occupational Safety and Healt Act, samt Accident Prevention regulations of the professional associations, pålägger dig som chaufför av påhängsvagn ett särskilt ansvar för korrekt lastsäkring. Och varför just dig? Jo för att det är du som fraktar lasten till destinationen och du som har övervakningen av godset under transporten. Därmed är du den som bäst vet vilka säkerhetsföreskrifter som krävs.  Dessutom är du den som känner fordonet bäst. Det bör också vara i ditt intresse att godset är säkrat korrekt, då det kan påverka din säkerhet, avhängigt av om du har utfört de korrekta säkerhetsanvisningarna. Det skall självklart påpekas att trailerns uppbyggnad och utrustning måste vara i enlighet med de gällande reglerna (§22 Punkt 1 och § 37 punkt 4 UVV)

Tysk vägtrafiklag (§22 StVO)
Punkt. 1: Last inkl. anordningar till säkring av lasten (…), skal placeras och säkras så det inte kan glida ner eller föra onödigt oväsen och buller vid full inbromsning eller plötslig undanmanöver (…). Därför måste alla tekniska regler följas. 

 

Tysk vägtrafiklag (§22 StVO)
Punkt. 1: Chauffören bär ansvaret för att sikt och hörsel inte hämmas (…) av lasten (…). Chauffören måste också försäkra sig om att (…)godset är lastat enligt föreskrifterna och att fordonet (…) och lasten (…) inte kommer att påverka trafiksäkerheten. 

 

Commercial Code (§ 412 HGB)
Punkt. 1: Om inget annat är avtalat, skal avsändaren lasta, stuva och säkra lasten, samt lossa varorna i avseende till säker transport. Det är Avsändaren skal försäkra sig om att lasten är säkrad korrekt. 

 

Olycksförebyggande förordningar. (§22 UVV)
Punkt. 1: Uppbyggnad av fordon måste vara konstruerad på sådant sätt, att det säkrar lasten (…), från att glida, rulla, falla (…), när de används till avsett föremål. Ifall säkring av lasten är omöjligt med fordonets lästsäkringsmöjligheter, måste det används andra hjälpmedel, för att säkra godset korrekt och säkert (…). 

 

(§ 37 UVV)
Godset skal lastas enligt förordningarna och säkrat på sådant sätt att den under normala förhållanden inte utgör någon personrisk.

The Statutory Framework: Road Traffic Act, German Commercial Code and German Accident Avoidance Regulation