Lastsäkring

Specifikation av de lagtekniska reglerna; fundamenten för lagen.

I bilagorna till de lagtekniska villkor, inom ämnet vägtrafik och lastsäkring, fastställer såväl DIN EN 12642 Code XL, som VDI, Daimler AG och branschorganisationer, specifika instruktioner för godstransport.

Syftet med föreskrifter som VDI Directive 2700 inkl. bilagor och DL Directive 9.5, är att fastställa villkoren till lastsäkring inom särskilda områden. Som till exempel, att lasten inte får skador under transporten, eller under lastning/lossning och att de personer, som är engagerade i hanteringen av godset, inte utsätts för fara.

Förutom att följa de rättsliga och branschrelaterade föreskrifterna om lastsäkring, måste man också vara uppmärksam på den tyska vägtrafiklag § 22, som avser lossning. I punkt 1, andra meningen, står det ordagrant” Därvid (lastsäkring) säkras de accepterade tekniska reglerna”.

Med de ”accepterade tekniska reglerna”, menas normerna från bl.a. DIN och EN standard för lastsäkring och Directive VDI 2700. Precis dessa direktiv används av domstolarna som grund i civil-, trafik-, och straffrättsliga förfarenden, när det inträffar olyckor, på grund av dålig säkring av lasten.

The acknowledged rules of technology can also be relied upon from a legal point of view