Lastsäkring

Redogörelse av de lagtekniska reglerna

Ju mer konkreta de ”accepterade tekniska reglerna” i § 22 i den tyska vägtrafiklag är, desto tydligare är det att målen från de olika organisationerna för lastsäkring, till dels överlappar vartannat och tilläggs. Därför finns det påhängsvagnar, som matchar båda förordningarna från VDI 2700, Daimler Direktivet 9.5 och DIN EN 12642 Code XL. 

 

VDI 2700
I VDI 2700 direktivet för vedertagna regler för teknologi har Verein Deutscher Ingenieure (Föreningen för tyska Ingenjörer) utfärdat bilagor på ett antal områden inom ämnet lastsäkring. Varje område är reglerat i ett ark. Det finns påbud kring surrning/styrkor (2), Lastfördelningsplan (4), Styck gods/ General Cargo (6), Kombinerad godstrafik (7), Pappersrullar (9), Armerad betong (11), Dryckesvaror (12), Rullar/Coils (19) etc. Förordningarna uppdateras kontinuerligt.

 

DIN EN 12642
den Europeiska Standard DIN EN 12642 är giltig i alla EU medlemsländer, samt Norge och Schweiz och beskriver minimumkraven till uppbyggnaden av fordon över 3.5 tons. Minimumkraven inkluderar en fast förvägg (0.5 x nyttolast), bakdörrar (0.3 x nyttolast) och sidoväggar (0.4 x nyttolast), som i förhållanden till i en t ex skarp kurva inte får bukta mer än 30 cm ut, för de är tillbaka till ursprunglig form och position vid fordonens ram. Därutöver tillhör också en genomgående hålsurrningsskena till kantramen, samt en förstärkt utformning av presenning och sidostolpar och minst två rader av brädor av trä eller aluminium.
I det hänseendet beskriver märket Code XL fordonets oerhörda stabilitet i uppbyggnaden, i motsättning till Code L, som kännetecknar uppbyggningar med lägre styrka och stabilitet.
Märket Code XL, med tillägget ” lämplig till dryckestransport”, beskriver de fordonen som är utrustade för de speciella krav, som ska säkra transporter av drycker på pall eller i t.ex. back, kärl och fat. Denna uppbyggnad utmärker sig med förstärkta sidogardiner med 24 tätsittanden gardinspännband, och en förstärkt takpresenning med stärkt balk. Därutöver tillkommer där på Code-XL-Drink modellen, förstärkta sidostolpar och 4 rader med aluminium brädor. 

 

Daimler 9.5
Tanken bakom Daimler Direktiv 9.5 är att sändningar till och från Daimler AG ska ske så smidig som möjligt och innehåller bestämmelser till säkring av lasten. Riktlinjerna är baserad på de lagbestämda regler till lastsäkring (Den tyska vägtrafiklag och German Commercial Code). Till korrekt lastsäkring ingår en förvägg, testad med 0,5 x fordonets nyttolast, bakdörrar testade med 0,3 x nyttolasten och 2 par låsstänger, förstärkt tak-och gardin/presenningssidor med 24 stycken Tyride gardinspännband samt 4 rader med brädor av trä eller aluminium och en pallinriktningsram. Daimler 9.5 används i allt högre grad som riktningslinje i hela transportbranschen.   

The Regulations are Pertinent