Lastsäkring

Starka krafter som påverkar dig.

Förhållanden som påverkar lasten:

Tyngdkraften – Godset stannar på lastflaket, det flyger inte. Centrifugalkraften – försöker att behålla lasten i rätt position och arbetar mot acceleration och ändring av rörselseriktning. Friktion – förhindrar eller begränsar att lasten förskjuts

Idealet är att man endast behöver dessa 3 faktorer, för att säkra att godset stannar kvar på plats. Men det räcker inte. Därför är det också nödvändigt att använda lastsäkring.

The primary objective for load security is that the load must remains in its position in every situationFriction – the retardation