Lastsäkring

Acceleration och friktion, i tal och bilder

Det bästa vore att du förbereder lastsäkringen innan du lastar så både vikt och alla dimensioner räknas med i beräkningen av lastsäkringen. Men verkligheten visar, att det inte alltid är så, och ofta måste det fattas snabba beslut.

Så beräknar du:
Grafiken till höger visar effekten under transport och du skal endast multiplicera lastens vikt med acceleration ”g”, så får du värdet av den kraft, som krävs för att din last flyttar sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Correctly Appraise the Forces