Lastsäkring

Praktiska värden

Använd sunt förnuft, när du måste lastsäkra. Det är bättre att säkra för mycket än för lite, Är du tveksam, så använd ett extra spännband.

Friktionsvärden, är ett mål för gnidningsmotstånden mellan gods och underlag (bottenplattan)och är därför mycket beroende av godstypen. Om man är osäker på referensvärdena, så välj det lägsta värdet.

Exempel: Friktion (rörelse) mellan gods och underlaget, t.ex. ett flak eller ett annat kolli, betyder mycket för hur mycket gods, varje surrning hindrar i att glida. Det finns tabeller, där du kan använda friktionskoefficienten ifall gods och underlag är sopat och fritt från frost, is och snö. Såvida du inte känner friktionen används friktionskoefficienten som visas på bild nr. 2 gällande för torra som våta ytor.

Bild nr: 2 visar den dynamiska koefficienten vid friktion f. eks. μ = 0.2

Kom ihåg att vidtag särskilda försiktighetsåtgärder, om ytorna är klibbiga och/eller oljiga.

Kom ihåg – tungt gods glider också. Det dröjer bara innan det börjar glida. Däremot är konsekvenserna stora om det glider. Därför måste all gods säkras, så det inte kan flytta på sig.

The anti-slip bed with a sliding coefficient of friction of ? = 0.6 makes it easier to secure the load.Dynamic coefficients of friction in ? for different pairs of material*