Lastsäkring

Lashing Down at the Correct Angle

Förstängning eller surrning – den rätta vinkel och metod 
Som utgångspunkt skiljer vi mellan två principer – lastning vid förstängning och/eller lastsäkring vid surrning. Vid lastsäkring med surrning, menas en förstärkning av friktionen mellan godset och lastningsytan. Trycket på lastningsytan ökas och godset stabiliseras med hjälp från ytterligare surrnings utrustning och lasten stannar i position. Lastning vid förstängning är baserad mer på positionering på ett begränsat område, eftersom varje enskilt kolli är stuvat in i och/eller mot lastbärarens fasta konstruktionsdelar, t.ex. mot förväggen/sidorna, t.ex. pallar eller annat hållbart, var speciellt uppmärksam på viktfördelningen, om godset är mycket tungt.

Det är viktigt att du också är uppmärksam på att godset kan tippa. Om höjden på ett föremål/kolli är mindre än längden, vill det som oftast inte kunna tippa framåt. 

Man kan räkna ut, att till sidan, kan ett föremål/kolli vara dubbelt så hög, som bred, utan att det finns risk för att den tippar.

Det finns överfallssurrning, grimma, och loopsurrning. Överfallssurrning är den mest använda surrningsmetoden. Spännbandet säkras i den ena sida av flaket. Därefter läggs det över godset och stramas på den andra sidan (akta vassa hörn – använd t.ex. kantskydd eller annat till att skydda gods och spännband). Därmed tyngs godset ner mot botten, så det inte glider eller tippar. En överfallssurrning kan säkra lasten framåt och till sidan. Vid överfallssurrning är vinkeln mellan band och lastplan avgörande för hur många band det behövs till surrningen. Om möjligt, måste vinkeln vara mellan 75°-90°. Om vinkeln är mellan 30° och 70° måste du använda dubbelt så många band till surrningen. Om vinkeln på spännbandet kommer under 30° förlorar överfallssurrningen sin verkan. Vinkeln mäts mellan surrningsutrustningen och lastplanen. Ju större vinkel, desto högre kraft pressas nedåt. Det måste i varje enskilt fall värderas om det är nödvändigt att återjustera, t.ex. vid att strama åt.

 

Grimma.

Här säkras spännbandet vid sidan av, eller bakom godset och dras framför godset, för att därefter fästas på motsatt sida av det första spännbandspunkten. På så sätt hålls godset tillbaka, så det inte kan glida eller falla framåt. En grimma passar speciellt bra till att säkra gods i framåtgående riktning. Vinkeln från lastplan till högsta punkt på godset, där spännbandet är placerad, får max vara 45°.

 

Loopsurning

En loopsurrning består av två spännband nära varandra (så godset inte snurras runt). Det ena bandet går runt om godset och tillbaka till utgångspunkten på den ena sidan och det andra bandet går runt om godset och tillbaka till utgångspunkten på den andra sidan. De två spännbanden drar nu åt varsin sida om godset, och hindrar godset att vrida sig till sidorna, Loopsurrning är lämplig till att säkra gods i sidled, framför allt vid lågt liggande gods, där överfallssurrning inte har någon verkan. Är det frågan om långt gods, skal det används loopsurrning på ändarna av godset. Loopsurrning har ingen verkan framåt eller bakåt. Här måste t.ex. överfallssurrning eller grimma används. 

Pressure increases the friction resistance

Ökat säkerhet
Använd din fantasi och sunt förnuft, när du kombinerar dessa surrningsmetoder, så kan du säkra godset utan onödigt många spännband, vid vägkrökar, skarpa kurvor och uppbromsning. 


Surrning kontra friktion
Det är den ökade pressen på lastningsytan när man fastsurrar godset som säkrar lasten och inte surrningen i sig själv. Det är alltså enbart friktionen som säkrar godset mot att skrida/kana. Se till att upptäcka om det t.ex. ligger sand i botten, då det kan öka risken för att godset rutschar vid t ex bromsning. När är det nödvändigt att surra?

Enligt standarden måste godset placeras så det inte utgör någon fara för personer eller orsaka skada på egendom. Det får inte släppa eller falla ner på vägen, förorsaka störande damm, eller dylikt, hämma trafiken eller orsaka onödigt buller. I dessa situationer, måste du lastsäkra, och det är inte utan anledning att surrning av gods, är den mest använda metoden till lastsäkring. Lasten måste säkras, så den fasthåller hela lastens vikt framåt och halva vikten till sidorna och bakåt.