Lastsäkring

Utrustning till surrning, och dragstångsöglor.

Surrningsutrustning består av surrningsband/spännband, järnkedjor och wires. 

Bilder: 
1. Krokar och hål i t.ex. kantlina, måste vara anpassade efter varandra. 
2. För att utnyttja den maximala surrningsstyrkan, undvik trubbiga vinklar. 
3. Surrningsband med dubbelkrokar måste fästas i två hål. Brädor av aluminium, monterade i högläge ger fri höjd under brädorna och därmed möjlighet att använda surrningsbanden i optimal vinkel.
4. Märklappen på surrningsbandet visar LC, SHF och STF.

Det vanligaste sättet att lastsäkra, är att använda surrningsband. Surrningsband finns i olika storlekar – och med varierande styrkor. Därför måste banden alltid vara märkta. 

Märkningar till surrningsband:
LC: Lashing Capacity = Surrningsstyrka. Dvs. den maximala belastning bandet för utsättas för.
SHF: Standard Hand Force = Spännkraft. Dvs. den kraft som används för att dra spännbandet, så spännkraften (STF) uppnås.
STF: Standard Tension Force = Spännkraften i spännbandet.

Uppgifterna på banden är skrivit i daN (deka-Newton), men kan räknas om till kg. (Jämställas med vikten, som är baserat på 1 kg. massa).

Till beaktning vid lastning:
Vid surrning skal alla STF värden från alla surrningsband motsvara last i kg. Vid lastning med förstängning gäller halva vikten.

Varje surrningsfäste på fordonet är i allmänhet godkänt till en belastning på 2 tons. Surras där med större drag (t.ex. kedjor) eller är lasten surrat mycket tungt, måste belastningen fördelas med ett antal passande surrningsfästen.

The construction of the hooks and lashing eyes must correspondWhen lashing down, avoid very obtuse anglesThe double hooks are anchored in 2 eyes. The raised support lath provides sufficient clearance for effective routing of the strapThe lashing strap label provides information about the maximum tensile load and material used

Praktiska råd:

 • Kontrollera att lastytan är ren, ligger det t.ex. sand på botten kan lasten rutscha.
 • För säkerhets skuld är det bäst att städa innan. 
 • Använd eventuellt halksäkra mattor. 
 • Akta godset, när du använder surrningsband. 
 • Drar du för hårt (kartong etc.) skadas godset och lastsäkringen är borta. 
 • Fördela surrningsutrustningen jämt över hela lasten. 
 • Överbelasta inte spänndbanden med mer belastning än de kan klarar av. 
 • Vrid inte och slå inte knut på banden. 
 • Undvik att dra banden över vassa kanter. 
 • Se till att efterdra banden under färden. 
 • Undvik vinklar under 30 grader. 
 • Det är inte lagligt att förlänga spännbandet. 
 • Kontrollera surrnings utrustningen varje gång det har varit i bruk.
 • Surrningsband utan märkning/etikett får inte används.