Lastsäkring

Lastsäkring vid förstängning (stuvning).

Ett bra sätt att säkra godset på, är att placera godset upp emot fordonets fasta konstruktionsdelar, eller annan utrustning som stödjer mot fasta konstruktionsdelar, t.ex. pallar eller annat hållbart. Se till att det lastas helt tätt uppemot varandra så det inte finns luft mellan de enskilda förpackningarna/varorna. Det kräver självklart en stabil konstruktion av sidoväggarna och varje förpackning/vara måste vara stabil i sig själv.

Luftfickor.
Det kan inte undvikas att det kan förekomma luftfickor mellan varorna, men det får högst vara ett par centimeter, då det annars inte är frågan om förstängning. Luftfickor kan då fyllas ut, eller godset surras på annat vis, så lastsäkringen är effektiv.

Only bodies in accordance with DIN EN 12642 can absorb the load securing forcesA stable structure is the prerequisite for securing loads using positive lockingThe features of a certified body are visible on corresponding labels