Lastsäkring

Hjälpmedel till stuvning av gods

Varje fordon är utrustad till att uppfylla kraven för korrekt stuvning. Det kan t.ex. vara till pallar fylld med säckar eller annat gods med ömtåliga kollien som är svår att stuva ordentligt. Hjälpmedel/utrustning kan t.ex. vara stålskenor i botten med hål, infällda och inbyggda Joloda-skenor, bommar, tvärbalkar osv. Här kan Schmitz Cargobull Speed Curtain nämnas. Den har en stabilitet och styrka, via integrerade mikrobommar, inbyggda i presenningen och i princip en inbyggd lastsäkring. Med trailerens unika konstruktion är även spärrning/blockering och surrning av godset möjligt. 

Direkt surrning – snett eller diagonalt, med loops. 
Vid direkt surrning, stannar godset i position med hjälp av den direkta surrningen, motsatt surrning med surrningsband, vart det spänns nedåt i båda sidor (överfallssurrning). Den typen av säkring är utrymmeskrävande.  Det behövs minst 8 spännband, när man surrar snett. Två till varje hörn på kollit i en 90 graders vinkel direkt från lastningsunderlaget (botten). Vid surrning diagonalt behövs alltid 4 surrningsband, de dras från hörnen av kollit, diagonalt (inte i rät vinkel) och neråt mot lastningsunderlaget. Därmed säkras alla 4 hörn på godset. En kombination av surrning på sned och diagonalt är speciellt effektiv till säkring av tung last. Loopen säkrar godset på främre sidan och diagonalkraften från sidan och bakifrån motverkas med hjälp av ytterligare loopsurrning och överfallssurrning. 

Bilder: 
1. Perforerad stålbräda, till montering av godssäkringsstänger på tvären, för att stödja upp kring gitterboxarna. 
2. När taket efter lossning sänks igen passar det ned över gitterboxarna. 
3. Lösa däck som lastas vid att fläta dom in i varandra, är säkrat av flätningsmetoden och sidobrädorna mot sidorna och framtill är de säkrat med balkar på tvären och surrningsband. En effektiv och enkel lösning. 

In order to absorb the forces of the positive locking of the load, an additional partitioning wall in the centre of the loading area should be braced towards the chassis.