Lastsäkring

Hjälpmedel till stuvning av gods

När är det klokt att lastsäkra med hjälp av förstängning?
Som grund är det bäst, att placera godset direkt uppemot en av de 4 väggarna om detta är möjligt. Här säkras godset av den stabila traileruppbyggnaden, förutsatt att det inte finns luftfickor mellan kollina.

När är det klokt att lastsäkra med hjälp av direkt surrning?
Om det finns stabila fästningspunkter direkt på godset, är det förnuftigt att surra snett eller diagonalt. Loopsurrning från sidan eller från ovan, kan säkra godset mot att glida/rutscha.

 

Praktiska råd.

Det finns alltid en risk när man öppnar en bakdörr. Du kan få godset ner över dig om det inte är placerat ytterligare en tvärbalk mellan godset och bakdörren.

Även extra väggar eller pallar kan används som extra säkring vid förstängning.

Kontrollera alltid ditt lastsäkringscertifikat, XL, L eller certifikat till dryckestransport. Certifikaten anger precis hur mycket nyttolast i procent; förväggen (50 %), sidoväggen (40 %) och bakdörrarna (30 %) maximalt kan tåla.

Observera användbara fästpunkten vid diagonal surrning.

Bommar som lätt monteras i bomhålen på sidorna och mitten, eller sidobrädor och tvärbalkar som underlättar förstängningen, när du t.ex. bara skal lossa en del av godset.


Kom ihåg att det alltid är chaufförens ansvar att godset är lastat försvarligt och lastsäkrat. Han måste också se till att lasta så  att axeltryck och totalvikten inte överskrids. Dessa informationer står enligt lagen framför på traileren och kan också ses i registreringsbeviset.  

Stanchions inserted into the bed, or transverse beams anchored in the support laths, enable loading with positive locking despite gaps in the loading arrangement, e.g. partial unloadingStanchions inserted into the bed, or transverse beams anchored in the support laths, enable loading with positive locking despite gaps in the loading arrangement, e.g. partial unloading