Lastsäkring

Kombinera säkring av godset

Det enkla sättet
I grund är en kombination av förstängning och surrning, det enklaste och mest fördelaktiga sättet att säkra lasten på, då elementen i metoderna kompletterar varandra mycket bra. Avgörande är att med hjälp av relativt lite tid och arbete uppnås en optimal säkring.

Kombinationen fungerar också bra vid högt gods, eftersom förstängning med surrning är det bästa sättet att undvika att godset tippar.

Den ideella kombinationen till både praktisk och effektiv lastsäkring inkluderar också kilar, surrningsband och t.ex. tomma pallar vid part loads.

När är det relevant att kombinera lastsäkring?

Det är det vid transport av pappersrullar, tunga betong element, stora lådor, special konstruktioner, högt gods och liknade.

The correct measures for a combination of securing the loads is not only a technical requirement, but also a financial oneCombined Securing of the Load.