Lastsäkring

Säkring av instabil last

Gods, där höjden är betydligt större än bredden eller diametern, är i fara för att tippa om det inte är förstängt mot något stabilt. Ibland krävs det dock luft/extra plats runt om godset och det är därför omöjligt att förstänga (stuva) det. Här är det nödvändigt att lastsäkra.

Säkring av gods, som kan tippa.
Först måste godset säkras mot att rutscha/glida, nästa steg är att säkra godset mot att tippa. Som utrustning kan man använda surrningsband och vi föreslår både överfallssurrning och grimma. På så sätt ser surrningsbanden till att hålla godset på plats så att det inte tippar. Löst gods av samma format, kan med fördel packas ihop och ”omformas” till ett kolli och därmed förstängas tätt och surras effektivt. Vid packningen ändras höjd/bredd måtten gynnsamt.

Special fordon
Till transport av icke stapelbart gods och t.ex. öl- och läskbackar, används special uppbyggd och utrustade trailers. De har en förstärkt uppbyggnad och speciella sidor utrustade till säker transport, t.ex. så backarna inte välter

There is also a risk of tipping even when a load is lashed.