Lastsäkring

Utrustning till special transport, exempel


De tidigare nämnda åtgärderna, är endast en indikation av de viktigaste aspekterna vid lastssäkring. I praxis måste varje fall bedömas individuellt. Många specialtransporter har redan utvecklat egna normer. En av lösningarna är denna:

De nödvändiga kraven för transport med pappersrullar är definierat i VDI-normen 2700 del 9. Förutom dessa minimikrav, säkrar relevant utrustning en lätt och säker montering av rullarna i botten. Ändvändning av anti-halkmattor är också med till att uppnå maximal friktion.

Transport av tunga stålcoils tillhör också specialtransport och transporten kan inte genomföras utan speciellt utrustade trailers. Chassiet måste vara konstruerat till hög last och det skal finnas insats till coils (coilbrunnen). Placering av coilbrunnen är med till att säkra att viktfördelningen och axeltrycket alltid hålls vid lastning av coils. Allt annat surrnings- och säkerhetsutrustning till coils är utformat i något större dimensioner än vanlig surrningsutrustning; bommar i coilsinsatsen, kedjor och surrningsfäste till transport av svårhanterligt gods.Bilder:
1. Transport av pappersrullar med användning av både överfalls- och loopsurrning. Loopen säkrar att rullen inte faller.
2. Korrekt säkring av stålcoils, då den är placerad i coilbrunnen, som är säkrad med surrningsfästen till svårhanterligt gods, och extra bommar.
3. Coilbrunnen kan täckas med de tillhörande locken, så trailern kan används till andra transportuppdrag.
4. Blockering av rullen vid montering av special kloss, som snabbt och enkelt kan förankras på många ställen i botten.
5. Stoppklossen/kilen som väger 5,5 kg, kan monteras i fyra olika riktningar i hållsurrningsskenan. De många möjligheterna ger en tät kontakt till godset och därmed en optimal säkring.

Transportation of paper rolls using positive and forced lockingForm-fitting locking of a steel coil using special recess, inserted stanchions and chains anchored in heavy-duty eyesThe coil trough can be covered so that the trailer can be used for other transportation tasks.Positive locking blockade of the roll using special chocks that can be quickly and easily anchored in the bedThe safety chocks, weighing only 5.5 kg, can be inserted into the perforated rails in four directions and exactly positioned