Påhängsskåp S.KO CITY

Perfekt logistik i tätortsområden.

Stor lastvolym och lätt att manövrera i tätorter – det är en S.KO CITY. Med en tvångsstyrd bakaxel, till 1, 2 eller 3 axlade fordon, är det lättare att komma åt, når platsen är trång. Och med en lift kan du lasta och lossa, utan ramp.

Lätt och enkel att styra.

Med en tvångsstyrd axel, kan du vända på mycket lite plats.

1. Skräddarsydda lösningar: S.KO 18 eller 20 med 2 axlar och tvångsstyrning av bakre axel … 2. … eller S.KO 10 med 1 tvångsstyrd axel
3. Till spetsbelastade situationer: 2 axlat med 10 tons axeltryck

Customised for your distribution transport: The S.KO 18 or 20 with dual axle running gear and forced steering on the rear axle ...… or the S.KO 10 with a single force-steered axle.For sudden forces: Dual axle running gear with 10 t tyres.