Påhängsskåp S.KO CITY

Pålitlig och effektiv kylning

1. Kylaggregat med valfri start-/stop funktion
2. Lastrummet kan uppdelas efter behov …
3. … i två zoner, t.ex. en till kyl – och en till frysvaror
4. Pålitlig temperatur mätning …
5. … och dokumentation via en temperaturskrivareRefrigeration units with optional auto-start/start-stop functionAccording to your needs, the cargo area of the refrigerated box body can be ... ... divided into two zones for fresh and refrigerated freight.Reliable temperature measurement ...... and documentation via temperature recorder.