Skåptrailers S.KO COOL Kyltrailers

Skåpsbyggnation med kyl- utrustning

Konfigurationer efter mått
Cirkulationsväggen och de flexibla ventilationskanalerna säkrar en effektiv luftström till en konstant kyltemperatur i hela kyl-skåpsbyggnationen. Den kalla luftströmmen fördelas i höjd med innertaket, sänks nedåt över godset, genom pallarna, längs sidoväggarna, under pallarna och tillbaka till förväggen, där luften igen sugs in av kylaggregaten.

1. Luftström: Cirkulationsväggen säkrar snabb luftcirkulation
2. Fördelning av luften i takhöjd
3. 6 styck pallstopp skyddar cirkulationsväggen
4. Pallstopp hindrar skador på cirkulationsväggen
5. Extra förångare i Multitemp trailers (Dubbelt Compartment)
6. Enkel och säker hantering av skiljeväggen. Men viktoptimering och bruk av fjäder, behövs det inte mycket kraft att flytta väggen
7. Två temperaturzoner: Justerbar skiljevägg. Med en titt på den optiska indikator, ser du direkt om skiljeväggen är korrekt fastlåst.

Flow-optimised: The circulation wall for rapid air circulationCooling air distributed at roof heightSix pallet stoppers protect the circulation wall.Pallet stops prevent damage to the circulation wallSecond roof evaporator in the multi-temperature box.Weight and spring forces have been optimised for safer and simpler operation of the separating wall. They require less force when raising it up.Two temperature zones: Adjustable, swivelling partition.