Skåptrailers S.KO COOL Kyltrailers

Utrustning invändigt

När du ser lastutrymmet, ser du direkt att det rör sig om den nya generationen av S.KO COOL. Du märker förbättringarna redan första dagen. T.ex. de minskade kostnaderna för kylning, p g a en förbättrad isoleringsförmåga och de goda arbetsvillkoren vid ett ljust lastrum. De låga underhållskostnaderna är ett plus för dig i hela trailerns livlängd. Och du kan glädjas över ett högt återförsäljningsvärde, när traileren ska säljas. Detta är endast ett par exempel på hur förbättringarna gynnar dig.

1 Lätt att städa: Skyddsplåten är svetsat och är absolut vatten- och vätsketät
2. Option: Low Noise golv med speciell ljuddämpande profil
3. Dränering i botten
4. Golv/botten: Alu Low Noise golv med vattentäta sammansvetsade skyddsplåtar och luftcirkulationsprofiler
5. Energibesparande LED lampor ger mycket ljus
6. HDR Teknologi ökar styrkan i panelerna i sidoväggarna
7. PIEK certifierad: Low Noise kylaggregat ihop med ett Low Noise golv reducerar ljudföroreningen i bostadsområden till under 60dB (A)

Easy to clean: The scuff rail is welded to form a liquid-tight sealOption: Quiet running floor with sound-damping profileDrain in the floor panFloor pan: Quiet running aluminium floor with watertight welded scuff rails and air circulation profilesRecessed LED cargo area lights mounted flush with the roof.HDR Technology increases the resistance to dents of the interior walls.Also PIEK certified on request: Low-noise refrigeration units and quiet running floors reduce the noise pollution in residential areas to under 60 dB (A).