Skåptrailers S.KO COOL Kyltrailers

”Kjol”/ Chassis beklädnad

Som extrautrustning, är det möjligt att beställa ”kjol”/ beklädnad till chassis och axlar. ”Kjolen” reducerar vindmotståndet och därmed också den samlade bränsleförbrukningen.

1 /2. Elementen i sidobeklädnaden är praktiskt uppdelad, så att hjulen på axeln, reservhjulet, och pallådan är tillgängliga via särskilda dörrar.
3. Sido-”kjolarna”/beklädnaden fungerar samtidigt som cyklistskydd och stödbenen är avskärmade med en aerodynamisk platta.
4. ”Kjol”/sidobeklädnaden på chassiet reducerar vindmotståndet
5. Chassis beklädnad med pallåda

The side cladding is divided into practical individual segmentsThe side cladding is divided into practical individual segmentsThe chassis cladding also functions as a side guard and the landing gear is aerodynamically integrated.Cladding on the chassis reduces the air resistance. Chassis cladding with pallet box.