Skåptrailer S.KO EXPRESS

Chassis

Det torsionskraftiga chassit är konstruerat till att klara av stora last, lång levnadstid och låga omkostnader: Alla stålkomponenter är värmegalvaniserade innan montering. Aluminiumskomponenterna har fått katodisk coating (en miljövänlig elektronisk process, vart ämnet doppas och resultatet är en mycket jämn och likformig beläggning av metalytan) 10 års garanti mot genomrostning och i händelse av skador är det bultade chassit (moduler) lätt att reparera och de enskilda delarna byts snabbt ut. Delarna ersätts snabbt utan försvagning av korrosionsskyddet. Utrustning till RO-RO transporter kan också snabbt och enkelt installeras med MODULOS konceptet.

 

Dina fördelar:

  • Torsionskraftigt, avsedd till hög truckaxellast 
  • Bultad konstruktion: Alla komponenter är galvaniserad eller har fått katodisk coating 10 års garanti mot genomrostning 
  • Stabil bakre ram, för att undvika skador
  • Mycket lätt att reparera
Long frame