Skåptrailers S.KO COOL Kyltrailers

Basen till temperad frakt.

Som på moderna lustjakter och flygplan, får S.KO uppbyggnaden sin unika stabilitet genom sandwichpanelerna. På den aktuella versionen, är aluminiumprofilen ersatt av en kantad stålprofil vid kanterna i sidan. Det ger ytterligare stabillitet i uppbyggnaden och med den tunna stålprofilen är det mer plats till skumkärnan och därmed uppnås en bättre isolering. När dörrarna är öppna och står längs sidan, är de extra utsatta, speciellt när det backas mot rampen eller in i slussar. Här är platsen ofta trång och varje millimeter extra plats kan behövas. Vi har därför utvecklat ultratunna handgrepp, så dörrarna endast skjuter 160 mm ut från sidorna.

 

1. Den självbärande FERROPLAST skåp, samlat med speciell fästteknik, kombinerar en unik stabilitet och maximal innerhöjd, med ett omfattande godsskydd.

2. Polarvit yta med hög reflektion.

3. Dörrpackningar med 4 läppar med optimal tätning.

4. Osynliga hörnförstärkningar: De inre hörnförstärkningarna i dörrarna ökar stabiliteten och förebygger skador.

The self-supporting FERROPLAST body with adhesive bonding technology combines excellent stability and maximum internal height with comprehensive protection for your freight.Polar white, highly reflective interior covering layer.Four-lip door seal to perfectly seal the box body.Invisible, internal corner reinforcements in the doors increase stability.