Skåptrailers S.KO COOL Kyltrailers

Temperaturövervakning med TrailerConnect.

EU Direktiven 178/2002/EC och 37/2005/EC kräver certifiering och dokumenterad sporrning av kvalitetssäkring vid transport av livsmedel.

Med TrailerConnect, det oberoende trailer telematik systemet, kan du när som helst få mätningarna från temperaturskrivaren på kylaggregatet och spara det som dokumentation, eller om önskas, skicka det vidare till kund.

Temperature Monitoring with TrailerConnect.