Skåptrailers S.KO COOL Kyltrailers

Korta-chassis

Hög kvalitet, hållbar och optimerad till att matcha dina transportuppdrag

Det bultade och galvaniserade kort-chassi, med hög nyttolast och mer volym gör S.KO COOL kyltraileren till ett bra alternativ. Dessutom sätter ROTOS Drive Techonology axeln nya höga standarder i frågan om körsäkerhet, inkl. omfattanden säkerhetsåtgärder och den är yttermera underhållsvänlig.

Den självbärande FERROPLAST box gör ett hel-chassi med ram onödigt. MODULOS kort-chassi är lättare och därmed din nyttolast större, samtidig som det är möjligt med en ökad innerhöjd. 10 års garanti mot genomrostning, bidrar till att säkra din investering. Alla stålkomponenter galvaniseras innan montering. Den robusta ramen med de diagonala balkarna är stabil – och vid skador kan de olika komponenterna lätt bytas ut genom att lossa bultarna, utan att det går ut över korrosionsskyddet.

 

Få en överblick över fördelarna här

  • Större nyttolast och högre innerhöjd med ett viktoptimerat kort-chassi
  • Komplett galvanisering säkrar ett högt korrosionsskydd 
  • 10 års garanti mot genomrostning 
  • Lätt att reparera och med bultad konstruktion 
  • Förberedd för montering av extrautrustning och andra komponenter
Bolted and galvanised short frame