M.CS

M.CS

Vid allmän godstransport har korta transporttider och optimal användning av lastutrymmet hög prioritet. Dragfordon-gardintrailern M.CS är mycket kostnadseffektiv eftersom den kombinerar en stor lastvolym med en ypperlig manöverförmåga. Genomtänkta lösningar för på- och avlastning sparar ytterligare tid.
MCS with POWER CURTAIN
M.CS Z.CS truck body and trailer combination
Chassis
  • Sida
  • Utrustning för fordonståg för genomlastning
  • Bakvagn
  • Golv
  • Tak
  • Höjdjustering
Sida
Utrustning för fordonståg för genomlastning
Bakvagn
Floor
Tak
Höjdjustering
  • Formslutning
  • Fästpunkter och -medel
Formslutning
Lashing points and aids

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!