M.CS

M.CS

Vid allmän godstransport har korta transporttider och optimal användning av lastutrymmet hög prioritet. Dragfordon-gardintrailern M.CS är mycket kostnadseffektiv eftersom den kombinerar en stor lastvolym med en ypperlig manöverförmåga. Genomtänkta lösningar för på- och avlastning sparar ytterligare tid.
MCS with POWER CURTAIN
M.CS Z.CS truck body and trailer combination
Chassis
  • Sida
  • Utrustning för fordonståg för genomlastning
  • Bakvagn
  • Golv
  • Tak
  • Höjdjustering
Sida
Utrustning för fordonståg för genomlastning
Rear
Floor
Tak
Höjdjustering
  • Formslutning
  • Fästpunkter och -medel
Formslutning
Lashing points and aids

Service contracts

The right service contract gives you full control over the costs and we make sure that you stay mobile!
Mer om:Service contracts
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematics

TrailerConnect® telematics provides you with all the information you need on your trailers.
Mer om:Telematics
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Financing

We can provide you with an individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.
Mer om:Financing
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!