Serviceavtal

Serviceavtal

En funktionsduglig trailer är en grundläggande förutsättning för dina framgångar. Därför ska du inte kompromissa. Låt proffs ta hand om dina fordon. Beroende på fordonsutrustningen och driftsförhållandena erbjuder vi dig modulära servicekomponenter som anpassas individuellt efter dina behov.

Dina fördelar

Du får full kontroll över dina kostnader och kan fokusera på din verksamhet. Vi tar hand om resten och ser till att dina fordon fortsätter rulla. Din kontaktperson hos Schmitz Cargobull Parts & Services koordinerar inspektions- och underhållsarbeten samt den ekonomiska administrationen.

Reparations- och underhållsavtal

Som en startpunkt för servicevärlden hos Schmitz Cargobull, erbjuder vi dig säkra och tillförlitliga serviceavtal för din trailer eller kylmaskin.

 • Reparationshantering
 • Basic Service Trailer
 • Service kylmaskiner
 • Reparationshantering

Basic Service Trailer

The Basic Service Trailer Contract covers the costs for the replacement and wear of all brake and axle components with the following service components:

 • Early notification of when the service checks are due
 • Exchange and wear of all brake and axle components including EBS
 • Optional: All statutory tests
 • Europe-wide breakdown service

Modular service module: An upgrade to the full service trailer or full service tire contract is possible at any time, covering all wear and tear and breakdown costs.

Service kylmaskiner

Service kylmaskin-avtalet bildar utgångspunkten för service-avtalsförlängningen för Schmitz Cargobull-kylmaskinen. Avtalsförlängningen innehåller:

 • 750 kylmaskintimmar per år, ytterligare kylmaskintimmar som tillval
 • Vi står för kostnaderna för underhåll, service och reparationer inklusive byte och slitage på de viktigaste kylmaskinkomponenterna
 • Tillval: TrailerConnect® telematik

Modulär servicekomponent: Du kan när som helst uppgradera till fullservice kylmaskiner (Executive Paket) avtalet och de nämnda tillvalen.

Reparationshantering

Via reparationshantering erbjuder vi en heltäckande hantering av alla verkstadsärenden individuellt anpassad för din fordonspark:

 • Hantering av reparationer, underhåll och haverier av hela fordonsparken (oberoende av tillverkare) via Cargobull Repair System till avtalade fasta kostnader
 • Verkstadsindividuell timtaxa
 • Enhetliga rikttider och materialpriser i hela Europa* för Schmitz Cargobull originalreservdelar
 • Fakturakontroll, -administration och ersättning via Schmitz Cargobull
 • Arbetena utförs hos Schmitz Cargobull-servicepartnernät eller auktoriserade partners

Tre typer av fullserviceavtal

Fullserviceavtal ger dig full kontroll över dina kostnader och vi koordinerar inspektions- och underhållsarbeten.

 • Fullservice trailer
 • Fullservice kylmaskin
 • Fullservice däck

Fullservice trailer

Fullserviceavtalet omfattar reparationer och underhåll och nya och begagnade fordon, även från andra tillverkare. De tjänster som erbjuds omfattar:

 • Vi står för kostnaden för byte av slitdelar inklusive materiel- och lönekostnader
 • Återkommande servicekontroller hos våra 1700 servicepartners över hela Europa
 • Vi står för kostnaden för lagstadgade kontroller, som t.ex. kontrollbesiktning
 • Vägassistans över hela Europa med betalningsgaranti via Cargobull Euroservice

Fullservice kylmaskiner

Fullservice för kylmaskinen* omfattar underhåll, inspektioner och alla reparationer pga. slitage inklusive material och lönekostnader. Här ingår:

 • Vi står för kostnaden för byte av slitdelar inklusive materiel- och lönekostnader
 • Underhåll enligt tillverkarens specifikationer och programvaruupdateringar
 • Olika extratjänster ingår som tillval, som t.ex. körkostnader, täthetskontroll, rengöring av värmeväxlaren och kalibrering av temperaturskrivaren
  * Finns tillgängligt för kylmaskiner från Schmitz Cargobull, Thermo King och Carrier

Fullservice däck

Fullservicepaketet däck täcker fullständigt kostnaderna för slitna däck och däckhaverier. Detta innebär:

 • Vi står för kostnaderna för byta av utslitna däck, och även för kostnaderna för däckskador via yttre påverkan*
 • Vägassistans över hela Europa med betalningsgaranti över 3 000 Euro
 • Återkommande kontroller av vagnsparken
 • Över 1500 däckservicepartner i hela Europa
 • Dessutom över 2500 däckpartners via tillverkarens nätverk
 • Service på plats i egen regi*
  (* tillval)

Cargobull Repair System

Tydlig översikt över dina underhålls- och reparationskostnader

Kvalitet till fast pris

Cargobull Repair System från Schmitz Cargobull ger alla servicepartners enhetliga specifikationer för användningen av material, arbetsförlopp och tidsåtgång. Originalreservdelarna finns tillgängliga till fasta priser.
På så sätt får du enhetliga kvalitetsarbeten med fasta villkor i alla våra fackverkstäder, i enlighet med Schmitz Cargobulls stränga specifikationer.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!