Branschlösningar

Branschlösningar

Varje lastning ställer särskilda krav på fordonet. Schmitz Cargobull erbjuder en lösning på nästa alla transportuppgifter. Hos oss hittar du en lösning för allt från bulkgods till kraftigt reglerade läkemedelstransporter.
The S.KI LIGHT bulk tipper semi-trailer with aluminium box body for agricultural and forestry goods

Jordbruk

Du transporterar gods från jord- eller skogsbruk med en låg bulkdensitet, på ett hygieniskt och säkert sätt i volymutförandet med aluminium-lådflaket till tipptrailern S.KI LIGHT.
Få reda på mer
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

Tempererade transporter

Tempererade transporter ställer varierande krav på fordon. Varornas färskhet och kvalitet måste självfallet bevaras. Samtidigt utgör stränga hygien- och miljökrav en särskild utmaning för logistiken.
Få reda på mer
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

Pappers- och stålrullar

Med gardinsemitrailern S.CS COIL och gardinsemitrailern S.CS PAPER erbjuder Schmitz Cargobull två fordon som är särskilt konstruerade för tunga rullar. En hög nyttolast, säkra transporter och skyddet av varorna har högsta prioritet.
Få reda på mer
S.CS curtainsider semi-trailer for beverage transport

Drycker

Dryckestransporter sker i de mest varierande typer av förpackningar och behållare. Fordon från Schmitz Cargobull som särskilt utformats för dryckestransporter med motsvarande lastsäkringsmedel, erbjuder den flexibilitet som krävs.
Få reda på mer
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

Byggmaterial

Bulkgods har väldigt varierande fysikaliska egenskaper. Sand, grus eller het asfalt ställer helt olika krav på fordonet. Schmitz Cargobull erbjuder olika tippsläp av aluminium eller stål med eller utan värmeisolering.
Få reda på mer
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

Kemi

Transporter av kemikalier omfattas av särskilt stränga föreskrifter för att skydda människor och miljön. Säkerhet har här högsta prioritet. Schmitz Cargobull erbjuder fordon med halkskyddsgolv, ADR-utrustning för farligt gods samt moderna och flexibla lastsäkringsmedel.
Få reda på mer
S.CS curtainsider semi-trailer in automotive transport

Bilindustri

Bilindustrin ställer mycket höga krav på transporterna och här gäller vissa separata direktiv. Här använder man oftast nätboxar som går att lasta formslutande i kombination med respektive fordon.
Få reda på mer
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

Torrfrakt

Många typer av frakt måste transporteras säkert och framför allt torrt. För att kunna sådan torrfrakt tillförlitligt och effektivt, erbjuder Schmitz Cargobull olika fordon med lastbilsskåp.
Få reda på mer
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

Läkemedelsprodukter

Läkemedelsbranschen är beroende av kvalitetsorienterade leveranskedjor, logistikprocesser och konformitet. Schmitz Cargobull levererar fordon som uppfyller de höga kraven vid läkemedelstransporter, i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.
Få reda på mer
Schmitz Cargobull container chassis are constructed using high-strength steel profiles and systematically protected against corrosion.

Intermodala transporter

Kombinerad trafik förenar fördelarna för varje transportmedel och bidrar till att avlasta vägarna samt reducera lastbilstrafiken. Containerchassin från Schmitz Cargobull som en fast beståndsdel av transportkedjan, erbjuder transportörer en hög flexibilitet och enkel hantering.
Få reda på mer
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

KEP

Punktlighet, säkerhet, tillförlitligt och kvalitet är de viktigaste faktorerna för att bemästra uppdrag med kurir-, express- och pakettransporter. För detta behöver du en enkel, flexibel och effektiv transportlösning, för att alltid kunna leverera varor till anspråksfulla kunder i tid.
Få reda på mer
Lath-free POWER CURTAIN for curtainsiders

Allmän godstransport

Mångsidigt användbara fordon som är tillförlitliga och säkra även under krävande förhållanden. Snabba lastningsprocdurer och effektiv lastsäkring för att reducera tiden med stillestånd.
Få reda på mer
S.PR BAU platform semi-trailer for construction site transport

Byggplatstransporter

Vid byggplatstransporter har nyttolasten och ett robust chassi högst prioritet. Byggmaterial och -maskiner måste transporteras över krävande terräng. Under dessa krävande förhållande har prestanda och traktion stor betydelse.
Få reda på mer
M.CS with POWER CURTAIN

Volymtransporter

Vid volymtransporter handlar det främst om lastkapacitet. För detta används fordon med högsta möjliga invändiga höjd och låga förbrukningsvärden. Fordonen från Schmitz Cargobull förenar kostnadseffektivitet med en föredömlig tillförlitlighet.
Få reda på mer
S.KI SOLID tipper semi-trailer for the transport of recycling materials

Recycling

Metallskrot och annat tungt, skrymmande volymgods ställer höga krav på transportfordon. Tipptrailern S.KI SOLID med ett rundat flak i stål, är väl rustad för denna grova last och övertygar med sin goda lönsamhet.
Få reda på mer