Always safe on the road with the Trailer Service Basic service contract

Always safe on the road with the Trailer Service Basic service contract

Transparent and calculable: cost coverage for the wear and replacement of brake and axle components
March 2021 - The ‘Trailer Service Basic’ module offers customers who do not yet use a Schmitz Cargobull service contract a new gateway into the Schmitz Cargobull service world. This module covers the costs for the wear and replacement of all brake and axle components (material and labour) for a fixed monthly fee. This includes: brake pads, brake discs, brake callipers and brake valves, brake cylinders and brake lines, as well as the EBS modulator, wheel bearings, air suspension bellows, shock absorbers and spring assemblies.


An introduction to the Schmitz Cargobull service world - upgrade to a full service contract is possible

The vehicles are also listed with Cargobull Euroservice including payment guarantee. As a result, customers receive rapid and immediate 24/7 breakdown service via a free hotline. All of this throughout Europe. During the regular service checks, the trailers are serviced by one of Schmitz Cargobull’s 1,700 Service Partners.

Customers can upgrade their trailer service basic contract to a Full Service trailer or Full Service tyre contract at any time. This covers all wear and tear and breakdown costs as well as the costs of statutory inspections.

Via Schmitz Cargobull:
Med en årsproduktion på ca. 63 500 trailrar och ca. 6 500 medarbetare är Schmitz Cargobull AG Europas ledande tillverkare av släpvagnar, trailrar och lastbilspåbyggnader för tempererad frakt, allmänt gods samt bulkgods. Under affärsåret 2018/2019 uppnådde vi en omsättning på ca. 2,29 miljarder Euro. Som föregångare inom branschen utvecklade företaget från Münsterland tidigt en omfattande märkesstrategi och satte konsekvent stränga kvalitetsstandarder på alla nivåer: Från forskning och utveckling till produktion och serviceavtal, trailertelematik, finansiering, försörjningen av reservdelar samt handel med begagnade fordon.


Schmitz Cargobulls pressavdelning:

Anna Stuhlmeier:+49 2558 81-1340 I anna.stuhlmeier@cargobull.com
Andrea Beckonert:+49 2558 81-1321 I andrea.beckonert@cargobull.com
Silke Hesener:+49 2558 81-1501 I silke.hesener@cargobull.com