The new TL4 door locking system offers safety for cargo and drivers

The new TL4 door locking system offers safety for cargo and drivers

A trailer with an electronic door lock control system ensures that the goods are protected against unauthorised access.

September 2022 – This smart safety function enables users to automatically control the door locking system, increasing process and transport safety. This is available exclusively in combination with the networked TrailerConnect® telematics solution from Schmitz Cargobull. 

Via the TrailerConnect® portal, users can define loading and unloading locations where the door locking system automatically unlocks the trailer on arrival or locks it when leaving. Geofence-areas only need to be configured once, simply and conveniently in TrailerConnect® portal. Furthermore, once the trailer door has been closed, a general automatic lock can be activated at the touch of a button in the TrailerConnect® portal or beSmart app. 

Increase of process and transport safety

The system offers a high standard of safety due to automating of the locking and unlocking processes. Once configured in the TrailerConnect® portal, risks are minimised and manual work as part of the transport process is reduced. This results in a higher level of control for dispatchers and lowers the demands on drivers. All of the locking and unlocking processes are fully documented and can provide proof that the trailer was locked continuously during the entire transport.

 

Via Schmitz Cargobull:
Med en årsproduktion på ca. 63 500 trailrar och ca. 6 500 medarbetare är Schmitz Cargobull AG Europas ledande tillverkare av släpvagnar, trailrar och lastbilspåbyggnader för tempererad frakt, allmänt gods samt bulkgods. Under affärsåret 2018/2019 uppnådde vi en omsättning på ca. 2,29 miljarder Euro. Som föregångare inom branschen utvecklade företaget från Münsterland tidigt en omfattande märkesstrategi och satte konsekvent stränga kvalitetsstandarder på alla nivåer: Från forskning och utveckling till produktion och serviceavtal, trailertelematik, finansiering, försörjningen av reservdelar samt handel med begagnade fordon.


Schmitz Cargobulls pressavdelning:

Anna Stuhlmeier:+49 2558 81-1340 I anna.stuhlmeier@cargobull.com
Andrea Beckonert:+49 2558 81-1321 I andrea.beckonert@cargobull.com
Silke Hesener:+49 2558 81-1501 I silke.hesener@cargobull.com