S.KI CONTROL

S.KI CONTROL

Du kan styra och övervaka viktiga funktioner på tipptrailern S.KI via en mobiltelefon eller en surfplatta via appen Schmitz Cargobull S.KI Control App, vilket påtagligt underlättar kraftigt förarens dagliga arbete.
S.KI tipper semi-trailer with thermal insulation?
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
  • Säkerhet
  • Komfort
  • Lönsamhet
Säkerhet
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Böjningsvinkelassistent

Mäter dragfordonets läge gentemot trailern vid avlastning. Ett läge i linje är optimalt. Vid en för stor böjningsvinkel stoppas tippningen. Föraren kan fortsätta med tippningen på eget ansvar.

Dina fördelar: Ökad aktiv och passiv säkerhet under tippningen.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Backkamera

Visar det område bakom trailern som annars inte syns på displayen på en mobiltelefon eller surfplatta.

Dina fördelar: Säkrare att rangera och tippa.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Lutningsvinkelassistent

Mäter fordonets sidolutning på ojämna underlag före och under tippningen. Vid en för stor sidolutning stoppas tippningen. Föraren kan fortsätta med tippningen på eget ansvar.

Dina fördelar: Ökad aktiv och passiv säkerhet under tippningen.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Tippvinkelassistent

Mäter den exakta tippvinkeln vid tipplagret via en sensor och bromsar automatiskt vid körning med tippat flak.

Dina fördelar: Exakta uppgifter om totalhöjden under tippningen, ökad säkerhet och varning vid kritiska situationer.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Automatisk påkörningshjälp

Ökar dragkraften genom att den självständigt lyfteraxellyften vid körning upp till 30 km/h, närlastbilens drivaxel förlorar greppet vid startprocedurer.

Dina fördelar:Ökad säkerhet och komfort med enden dagliga körningen och enkel styrning från förarhyttenvia appen.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Automatisk sänkning

Luftfjädringen i chassit ger ökad stabilitetföravlastningen genom den lägretyngdpunkten.

Dina fördelar:Ökad stabilitet vid tippning ochenkel styrning från förarhytten via appen.

Komfort
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Inställningsbar precisionsbroms

Gör det möjligt att ställa in bromstrycket underarbeten med vägbyggnadsfordon och styrs viamobiltelefonapp.

Dina fördelar:Avlastar föraren och optimal anpassningtill förhållandena längs vägenvid avlastning till vägbyggnadsfordon.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Fjärrkontroll för det elektriska kapellet

Medger snabb öppning och stängning avkapellet via mobiltelefonapp under ca. 25 sekunder.

Dina fördelar: Betjäning kan utförasfrån förarhytten. Förararen måste intekliva ut och arbeta i krävande värmeoch kortare arbetstid.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Fjärrkontroll för det pneumatiska underkörningsskyddet

Möjliggör upp- och nedfällning viamobiltelefonappens funktionsknappar ochunderlättar på så sätt arbetet vid vägbyggnadsfordonet.

Dina fördelar: Ökad komfort genom fjärrstyrning avunderkörningsskyddet.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Betjäning av bakväggens funktioner

Gör det möjligt att lätt välja funktionenhydraulisk baklucka via mobiltelefonapp.

Dina fördelar:Ökad komfort genom styrningen frånförarhytten.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Lastrumskamera

Visar en aktuell bild från flakets invändiga utrymmepå displayen på en mobiltelefon eller surfplattaför att övervaka lastningen.

Dina fördelar:Ökad komfort och säkerhet genom denstyrningen ivia förarhytten.

Lönsamhet
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Automatisk axellastutjämning

Ser till att lasten fördelas optimalt medBalanserad axelbelastning när flaketär ojämnt lastad.

Dina fördelar: Förebygger ojämn axelbelastning och ser till att du följer föreskrifterna viaenkel styrning från förarhytten via appen.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Däcktryckskontroll med påfyllningsfunktion

Ställer på egen hand in det förinställda lufttrycket ichassits enskilda däck och varnar vidlångsam permanent luftförlust och fyller permanent på vid behov för att undvikadriftstopp.

Dina fördelar: Föraren varnas i tid och kan köravidare till verkstadenvid mindre skador.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Elektronisk luftfjädring

Säkerställer lastoberoende fjädringskomfort,optimalt väghållning och tillåter differentieradinställning av höjdändringar på chassit.

Dina fördelar: Tidsbesparing via minnesfunktionför förinställda chassihöjder.

Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.
Vägningssystem

Indikerar tillförlitligt bulkgodsets vikti flaket. På så sätt kan du använda den befintliganyttolasten optimalt och undvika överlast.

Dina fördelar: Undvik böter och skona ditt fordon.

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!