Nytt tippvagnschassi på tipptrailrarna S.KI

Nytt tippvagnschassi på tipptrailrarna S.KI

Stryktålig: klarar enkelt den mest krävande belastning. Rätt ram för varje användning och varje krav, nu med upp till 180 kg* mer nyttolast!
The S.KI SOLID tipper semi-trailer with rounded steel body for the transport of construction materials

Vårt produktprogram

Den nya ramgenerationen finns tillgänglig** för följande produkter:

The S.KI SOLID tipper semi-trailer with rounded steel body for the transport of construction materials.

S.KI SOLID

S.KI SOLID tipper trailers with their rounded steel bodies represent the all-purpose transport solution for building materials. Thanks to their excellent wear resistance, these tippers are perfect for abrasive materials.
Få reda på mer
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body.

S.KI LIGHT

Tipptrailer S.KI LIGHT med låg egenvikt, är ett nyttolastoptimerat fordon genom den lätta lådflaket av aluminium. På så sätt upprätthålls flakets stabilitet trots lättviktskonstruktionen.
Få reda på mer
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

S.KI SOLID med värmeisolering

Värmeisoleringen har en enastående isolerande effekt och hög värdestabilitet. Tack vare flakets låga tyngdpunkt har fordonet en god väghållning och hög tippstabilitet. Flaket har fyrpunkts-temperaturmätning genom sidoöppningarna som standard. Tillval: Förberedd för elektronisk mätteknik
Få reda på mer
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body and thermal insulation for the transport of asphalt

S.KI LIGHT med värmeisolering

Lådflaket av aluminium på tipptrailern S.KI LIGHT med fullisolering enligt DIN 70001 som konstruerats för optimal nyttolast, är lösningen för vägbyggen.
Få reda på mer
S.KI SOLID tipper semi-trailer for the transport of recycling materials

Recycling

Metallskrot och annat tungt, skrymmande volymgods ställer höga krav på transportfordon. Tipptrailern S.KI SOLID med ett rundat flak i stål, är väl rustad för denna grova last och övertygar med sin goda lönsamhet.
Få reda på mer
The S.KI LIGHT bulk tipper semi-trailer with aluminium box body for agricultural and forestry goods

Jordbruk

Du transporterar gods från jord- eller skogsbruk med en låg bulkdensitet, på ett hygieniskt och säkert sätt i volymutförandet med aluminium-lådflaket till tipptrailern S.KI LIGHT.
Få reda på mer

* Beroende på konstruktionslängd och ramutförande

** Från mitten av 2021 finns alla ramar tillgängliga i den nya generationen

Service contracts

The right service contract gives you full control over the costs and we make sure that you stay mobile!
Mer om:Service contracts
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematics

TrailerConnect® telematics provides you with all the information you need on your trailers.
Mer om:Telematics
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Financing

We can provide you with an individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.
Mer om:Financing
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.