Tippvagn med termoisolering

Tippvagn med termoisolering

Tipptrailern S.KI eller motortippvagnen M.KI med termoisolering enligt DIN 70001, är den nyttolastoptimerade lösningen för asfalttransporter.
The S.KI SOLID tipper semi-trailer with rounded steel body for the transport of construction materials
Den tyska transportstyrelsen, Bundesverkehrsministerium (BVMI), har utfärdat nya riktlinjer för vägbyggnad och rivning. Målet är att långsiktigt förbättra kvaliteten vid överbyggnad, för att öka transportvägarnas hållbarhet. Från 2015-01-01 betyder detta ökade krav vid asfalttransporter för transportörer, vid byggen av motorvägar: Flaket måste ha termoisolering för att minimera avkylningen av byggmaterialet. En värmeresistent flakkåpa förhindrar värmeförluster uppåt. När materialet levereras kontrolleras kvaliteten genom att man mäter temperaturen.

Monteringen

Sidoväggarna, fram- och bakväggarna samt golvet isoleras.

Vikten

Det isolerande materialet är ett material med mycket goda isolerande egenskaper. Den höga temperaturbeständigheten utmärker den lätta vikten under isoleringen.

Certifikatet

Med certifikat enligt DIN 70001 uppfyller flakens termoisolering de tekniska kriterierna för värmeisolering samt kraven på asfalttransporter.

The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body and thermal insulation for the transport of asphalt

S.KI LIGHT med värmeisolering

Lådflaket av aluminium på tipptrailern S.KI LIGHT med fullisolering enligt DIN 70001 som konstruerats för optimal nyttolast, är lösningen för vägbyggen.
Få reda på mer
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

S.KI SOLID med värmeisolering

Värmeisoleringen har en enastående isolerande effekt och hög värdestabilitet. Tack vare flakets låga tyngdpunkt har fordonet en god väghållning och hög tippstabilitet. Flaket har fyrpunkts-temperaturmätning genom sidoöppningarna som standard. Tillval: Förberedd för elektronisk mätteknik
Få reda på mer
Truck Tipper with thermal insulation

M.KI med termoisolering

Motortippvagnen M.KI med rundat flak i stål och fullisolering enligt DIN 70001, erbjuder optimala transporter för mindre asfaltvolymer vid vägbyggen.
Få reda på mer

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!