M.KO COOL

M.KO COOL

När kunderna ställer allt högre krav ökar även utmaningarna inom logistikbranschen. För dessa individuella krav är lastbilsskåpet M.KO COOL en påbyggnad med höga prestanda för lastbils-lastbilsskåpet som passar på fordon från alla renommerade lastbilstillverkare.
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

Vår samarbetspartner

Du konfigurerar enkelt ditt skräddarsydda fordon med Schmitz Cargobull lastbilsskåpet M.KO COOL hos din partner. Vi erbjuder denna kompletta lösning i flera modellserier. Under fordonets hela livslängd hjälper dig Schmitz Cargobull och din partner med allt som berör underhåll och garantier. På så sätt sparar du tid - eftersom färre tillfälliga stopp betyder mer tid på vägen och större lönsamhet för ditt företag.

 • Chassi
 • Kopplingsförberedelse
Chassis
Subframe can be fitted to all popular trucks.

Hjälpram och chassi

Vår förzinkade hjälpram går att montera på motorfordon, oberoende av tillverkare. Tillbehör och monteringsdelar fästs enkelt i hjälpramen. Tack vare den bultade konstruktionen är det lätt att byta ut komponenterna, vilket sänker underhålls- och reparationskostnaderna.
Få reda på mer
Kopplingsförberedelse
Trailer coupling with all the necessary connections for the trailer.

Kopplingsförberedelse

Optimalt förberedd: Släpvagnskoppling med alla nödvändiga anslutningar för trailern. Typen av släpvagnskoppling kan variera, bl.a. genom kopplingsläget, typen av el- och luftanslutningar samt kopplingsanordningar.
Få reda på mer
 • Sida
 • Utrustning för fordonståg för genomlastning
 • Dubbellast
 • Specialutrustning
 • Bakvagn
 • Golv
 • Belysning
Sida
Loading and unloading through the side door.

Sidodörr

Ett utmärkt alternativ till partiell lastning vid MultiTemp-transporter med en skiljevägg. Sidodörren möjliggör partiell avlastning och åtkomst till enskilda MultiTemp-kylzoner.
Få reda på mer
Utrustning för fordonståg för genomlastning
Interior
High loading volume with the double-decker system.

Dubbellast

Flexibel och högre kapacitet med fordonet med hjälp av dubbeldäcksystemet. Optimal för frakt som inte går att stapla. Detta system möjliggör en heltäckande lastning via två steglöst höjdjusterbara och delbara nivåer.
Få reda på mer
Specialutrustning
Reinforced roof panels for meat transport.

Kötthängning

Taket och sidoväggarna på den isolerande FERROPLAST®-lastbilsskåpet är särskilt förstärkta. Euro-kötthängsystemet finns som tillval för köttransporter.
Få reda på mer
Rear
Floor
Side wall
Exterior lighting provides for the safety of the truck and other road users.

Extern belysning

Fordonets markeringslampor samt fram- och baklyktor är obligatoriska enligt lag. Det finns dessutom extra back- eller arbetsstrålkastare samt en varningslampa för bakgavellyften som tillval.
Få reda på mer
 • MultiTemp-utförande
 • Kylmaskin
 • Förhänge
MultiTemp-utförande
Kylmaskin
Efficient cooling with a brand-name underfloor cooling unit.

Undermonterad kylmaskin

Den undermonterade märkeskylmaskinen är ett kraftfullt alternativ till maskiner som är monterade i framstammen. Maximalt utnyttjande av utrymmet i djupkopplade centralaxeltrailrar, när det inte finns plats för något kylaggregat i framstammen.
Få reda på mer
Förhänge
Strip curtain for the M.KO truck box body

Förhänge

De variabla förhängena som går att förskjuta i längdriktningen ökar säkerheten för varorna och sparar samtidigt energi, eftersom kylförlusten reduceras när dörrarna öppnas vid partiell lastning.
Få reda på mer
 • Formslutning
 • Fästpunkter och -medel
Formslutning
Lashing points and aids

Certifikat

Omfattande certifikat för din säkerhet i transportvardagen.

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!