S.CU transport cooling unit

S.CU transport cooling unit

Our cooling units are economical, lightweight and quiet. Extremely precise temperature control, optimum heat output and reduced defrosting cycles are just a few of their excellent properties.
S.CU transport cooling unit

Transportkylmaskin S.CU

Våra transportkylmaskiner är bränslesnåla, lätta och tysta. En ytterst exakt temperaturstyrning, optimal värmeeffekt och reducerade avfrostningscykler är några av dess enastående egenskaper.
Få reda på mer
Electric cooling unit

Elektrisk kylning - S.CUe

S.CUe är en prototyp på en elektrisk transportkylmaskin för S.KO COOL SMART. 100 % effekt utan några utsläpp. Särskilt utvecklad för distributionstransporter i stadsmiljöer.
Få reda på mer