Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Όλα μονομιάς: Διαμορφώνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά χρηματοδότησης με ελκυστικούς όρους για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επένδυσής σας.
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

Οι παροχές υπηρεσιών χρηματοδότησης της εταιρείας μας

Οι συγκεκριμένοι όροι εξαρτώνται από τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Οι παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο αυτό δεν ισχύουν για όλες τις χώρες.

Χρονομίσθωση
  • Μπορείτε να αποκτήσετε το όχημα που επιθυμείτε και να πληρώσετε την τιμή αγοράς σε μηνιαίες δόσεις.
  • Τα εξαρτήματα σέρβις μπορούν να ενσωματωθούν στη σύμβαση.
  • Η λήξη μπορεί να συμφωνηθεί για την μέγιστη δυνατή ασφάλεια υπολογισμού.

Πλεονεκτήματα: Η ασφάλεια υπολογισμού, η μεμονωμένα συμφωνηθείσα λήξη και τα εξαρτήματα σέρβις μπορούν να ενσωματωθούν στη σύμβαση.

  • Πληρώνετε μόνο αυτά που χρειάζεστε πραγματικά.

  • Καμία επίπτωση στον ισολογισμό.

  • Ευέλικτη χρηματοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Πλεονεκτήματα: Ουδετερότητα ισολογισμού και προσαρμογή στις ανάγκες σας.
  • Το πακέτο ολοκληρωμένης φροντίδας ενισχύει τη χρήση και όχι την αγορά.

  • Χρηματοδότηση με σύμβαση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service), σύντομο χρονικό διάστημα λήξης και χωρίς προκαταβολή.
  • Σε περίπτωση που χρειαστείτε το τρέιλερ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορείτε απλά να παρατείνετε την ισχύ της σύμβασής σας.

Πλεονεκτήματα: Χρήση αντί αγοράς, χωρίς καμία έκπτωση στις ανάγκες σας συμπ. του πακέτου ολοκληρωμένης φροντίδας.

+49 (2558) 81-0

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να επικοινωνήσετε με τον σωστό αντιπρόσωπο πωλήσεων, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα με τις ερωτήσεις σας για να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση!