Επικαθήμενο curtainsider

Επικαθήμενο curtainsider

Πάντα το σωστό όχημα για επιχειρήσεις γενικού φορτίου με εξειδικευμένα δομικά στοιχεία της Schmitz Cargobull.
S.CS Universal curtainsider semi-trailer - robust, flexible with universal uses

S.CS UNIVERSAL

Ανθεκτικότητα, ευελιξία και γενική εφαρμογή: Αυξημένο ωφέλιμο φορτίο, πιο σύντομοι χρόνοι φόρτωσης και απλή ασφάλιση φορτίου, αυτό είναι το επικαθήμενο curtainsider S.CS UNIVERSAL της Schmitz Cargobull.
Μάθετε περισσότερα

S.CS PAPER

Το επικαθήμενο curtainsider S.CS PAPER έχει ελεγχθεί και εγκριθεί για τη μεταφορά ρολό χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο VDI 2700. Το σασί με τραβέρσα μικρού μήκους και σταθερό δάπεδο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά χαρτιού. Οι ράγες Joloda στο δάπεδο διευκολύνουν την ασφαλή και απλή φόρτωση και εκφόρτωση αλλά και την απόλυτη ασφάλιση φορτίου.
Μάθετε περισσότερα
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

S.CS MEGA

Το επικαθήμενο curtainsider S.CS MEGA θεσπίζει το πλαίσιο στη μεταφορά μεγάλων όγκων λόγω του μεγάλου όγκου φόρτωσής του. Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με DIN EN 12642 Code XL και ανταποκρίνεται συνεπώς στα στοιχεία της οδηγίας DL 9.5.
Μάθετε περισσότερα
straight front wall for form-fitting loading

S.CS FIXED ROOF

Στη Μεγάλη Βρετανία ισχύουν άλλες απαιτήσεις σε ότι αφορά στο ύψος (>4000 mm) και στο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος (44 t). Το επικαθήμενο curtainsider S.CS FIXED ROOF με σταθερή οροφή από χαλύβδινα στοιχεία, περιορισμένο απόβαρο και έως και 32 τόνων ωφέλιμο φορτίο ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Μάθετε περισσότερα
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

S.CS COIL

Η μεταφορά χαλυβοταινίας μεγάλου βάρους προϋποθέτει ενισχυμένη στιβαρότητα και αυξημένο ωφέλιμο φορτίο. Για την εργασία αυτή μεγάλο ρόλο παίζει η ασφάλεια και η προστασία των αγαθών. Το επικαθήμενο curtainsider S.CS COIL δεν είναι κατάλληλο μόνο για τη μεταφορά πηνίων χαλυβοταινίας και ταινίας. Με την εφαρμογή καλύμματος μπορεί να κλείσει η θήκη τσερκοθήκης και να φορτωθεί άλλου είδους εμπορεύματος.
Μάθετε περισσότερα