Ανατρεπόμενα με θερμομόνωση

Ανατρεπόμενα με θερμομόνωση

Το ανατρεπόμενο επικαθήμενο S.KI ή το ανατρεπόμενο κάσωμα M.KI με θερμομόνωση σύμφωνα με DIN 70001 είναι η απόλυτη απάντηση για το ωφέλιμο φορτίο στη μεταφορά ασφάλτου.
The S.KI SOLID tipper semi-trailer with rounded steel body for the transport of construction materials
Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών (BVMI) προχώρησε στην έκδοση νέων οδηγιών για την οδοποιία και την ανακαίνιση. Στόχος είναι η μακροπρόθεσμη ποιοτική βελτίωση της ανωδομής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των οδών κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορείς σε κατασκευή εθνικών οδών θα πρέπει να ανταπεξέρχονται σε ακόμα πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ότι αφορά στη μεταφορά ασφάλτου από 01/01/2015: Για την ελαχιστοποίηση της ψύξης του υλικού εγκατάστασης, κρίνεται απαραίτητη η θερμομόνωση του κάδου. Τα ανθεκτικό στη θερμότητα κάλυμμα κάδου αποτρέπει την απώλεια θερμότητας προς τα πάνω. Κατά την παράδοση και πριν από την ανατροπή ελέγχεται η ποιότητα μέσω μέτρησης θερμοκρασίας.

Η τοποθέτηση

Τα πλευρικά τοιχώματα, οι μετώπες και τα οπίσθια τοιχώματα και το δάπεδο είναι μονωμένα.

Το βάρος

Η μόνωση αποτελείται από ειδικά μονωτικά υλικά με πολύ καλές ιδιότητες μόνωσης. Η υψηλή ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία χαρακτηρίζει το μικρό βάρος κάτω από τις μονώσεις.

Το πιστοποιητικό

Με το πιστοποιητικό σύμφωνα με DIN 70001, η θερμομόνωση κάδων ανταποκρίνεται στα τεχνικά κριτήρια της θερμομόνωσης αλλά και στις απαιτήσεις που ισχύουν στη μεταφορά ασφάλτου.

The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body and thermal insulation for the transport of asphalt

S.KI LIGHT με θερμομόνωση

Το κάσωμα αλουμινίου του ανατρεπόμενου επικαθήμενου S.KI LIGHT με πλήρη θερμομόνωση σύμφωνα με DIN 70001 είναι η ιδανική λύση μεταφοράς που στηρίζεται στο ιδανικό ωφέλιμο φορτίου για έργα οδοποιίας.
Μάθετε περισσότερα
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

S.KI SOLID με θερμομόνωση

Η θερμομόνωση φροντίζει για εξαιρετική μόνωση και υψηλή διατήρηση της αξίας. Λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους κάδου, το όχημα διατηρεί καλύτερο «κράτημα» και αυξημένη σταθερότητα ανατροπής. Εργοστασιακά, ο κάδος είναι εξοπλισμένος με μέτρηση θερμοκρασίας τεσσάρων σημείων με πλευρικά ανοίγματα. Προαιρετικά: Προετοιμασία για ηλεκτρονική τεχνολογία μέτρησης
Μάθετε περισσότερα
Truck Tipper with thermal insulation

M.KI με θερμομόνωση

Το ανατρεπόμενο κάσωμα M.KI με χαλύβδινο καμπύλο κάδο και πλήρη θερμομόνωση σύμφωνα με DIN 70001 επιτυγχάνει βελτιωμένη μεταφορά μικρότερων ποσοτήτων ασφάλτου στην οδοποιία.
Μάθετε περισσότερα

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Με την κατάλληλη σύμβαση σέρβις αποκτάτε τον απόλυτο έλεγχο των εξόδων και εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να παραμένετε πάντα σε κίνηση!
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες:Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Τηλεματική

Με το σύστημα τηλεματικής TrailerConnect® λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα οχήματά σας.
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες:Τηλεματική
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Χρηματοδότηση

Διαμορφώνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά με ελκυστικούς όρους για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επένδυσής σας.
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες:Χρηματοδότηση
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+49 (2558) 81-0

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να επικοινωνήσετε με τον σωστό αντιπρόσωπο πωλήσεων, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα με τις ερωτήσεις σας για να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση!