Ανατρεπόμενη υπερκατασκευή

Ανατρεπόμενη υπερκατασκευή

Η κυκλοφορία σε εργοτάξια είναι απαιτητική. Οι ανατρεπόμενες υπερκατασκευές M.KI είναι πιο χρήσιμες από τους επικαθήμενους συρμούς σε εργοτάξια, ενώ το ίδιο ισχύει και σε κακοτράχαλα εδάφη.
The matching M.KI truck tipper body with rounded steel body for all popular trucks.

M.KI

Τα οχήματα είναι πολύ ευκίνητα σε εργοτάξια ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και σε κακοτράχαλα εδάφη. Οι ανατρεπόμενες υπερκατασκευές M.KI μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθολικά για τη μεταφορά δομικών υλικών.
Μάθετε περισσότερα
Truck Tipper with thermal insulation

M.KI με θερμομόνωση

Το ανατρεπόμενο κάσωμα M.KI με χαλύβδινο καμπύλο κάδο και πλήρη θερμομόνωση σύμφωνα με DIN 70001 επιτυγχάνει βελτιωμένη μεταφορά μικρότερων ποσοτήτων ασφάλτου στην οδοποιία.
Μάθετε περισσότερα