Νέο ανατρεπόμενο σασί σε ανατρεπόμενα επικαθήμενα S.KI

Νέο ανατρεπόμενο σασί σε ανατρεπόμενα επικαθήμενα S.KI

Σκληρό καρύδι: ανθεκτικό σε ισχυρές καταπονήσεις. Το κατάλληλο πλαίσιο για όλες τις χρήσης και όλες τις απαιτήσεις, τώρα με ωφέλιμο φορτίο αυξημένο κατά έως και 180 kg*!

Το πρόγραμμα προϊόντων

Η νέα γενιά πλαισίου είναι διαθέσιμη** για τα παρακάτω προϊόντα:

The S.KI SOLID tipper semi-trailer with rounded steel body for the transport of construction materials.

S.KI SOLID

S.KI SOLID tipper trailers with their rounded steel bodies represent the all-purpose transport solution for building materials. Thanks to their excellent wear resistance, these tippers are perfect for abrasive materials.
Μάθετε περισσότερα
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body.

S.KI LIGHT

Το ανατρεπόμενο επικαθήμενο S.KI LIGHT με ελάχιστο απόβαρο αποτελεί μεταφορικό μέρος με ιδανικό ωφέλιμο φορτίο λόγω του κασώματος από αλουμίνιο με μικρό βάρος. Ωστόσο, η σταθερότητα του κασώματος παραμένει ανέπαφη παρά του τρόπου κατασκευής που επιτρέπει το μικρό βάρος.
Μάθετε περισσότερα
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

S.KI SOLID με θερμομόνωση

Η θερμομόνωση φροντίζει για εξαιρετική μόνωση και υψηλή διατήρηση της αξίας. Λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους κάδου, το όχημα διατηρεί καλύτερο «κράτημα» και αυξημένη σταθερότητα ανατροπής. Εργοστασιακά, ο κάδος είναι εξοπλισμένος με μέτρηση θερμοκρασίας τεσσάρων σημείων με πλευρικά ανοίγματα. Προαιρετικά: Προετοιμασία για ηλεκτρονική τεχνολογία μέτρησης
Μάθετε περισσότερα
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body and thermal insulation for the transport of asphalt

S.KI LIGHT με θερμομόνωση

Το κάσωμα αλουμινίου του ανατρεπόμενου επικαθήμενου S.KI LIGHT με πλήρη θερμομόνωση σύμφωνα με DIN 70001 είναι η ιδανική λύση μεταφοράς που στηρίζεται στο ιδανικό ωφέλιμο φορτίου για έργα οδοποιίας.
Μάθετε περισσότερα
S.KI SOLID tipper semi-trailer for the transport of recycling materials

Ανακύκλωση

Το σκραπ και άλλα αγαθά με μεγάλο βάρος και μεγάλο όγκο καταπονούν ποικιλοτρόπως τα μεταφορικά οχήματα. Το ανατρεπόμενο επικαθήμενο S.KI SOLID με καμπύλο κάδο από χάλυβα έχει αναδειχθεί μέσα από τις ανάγκες του συγκεκριμένου δύσκολου εμπορεύματος και κερδίζει στα σημεία λόγω της υψηλής του αποδοτικότητας.
Μάθετε περισσότερα
The S.KI LIGHT bulk tipper semi-trailer with aluminium box body for agricultural and forestry goods

Αγροτική δραστηριότητα

Τα αγαθά που προκύπτουν από τη γεωργία και τη δασοπονία με μικρή κατανομή πυκνότητας μπορούν να μεταφερθούν από την έκδοση κασώματος αλουμινίου για μεγάλους όγκους του S.KI LIGHT με καθαριότητα και ασφάλεια.
Μάθετε περισσότερα

* ανάλογα από το κατασκευαστικό μήκος και την έκδοση πλαισίου

** από τα μέσα του 2021, όλα τα πλαίσια θα είναι διαθέσιμα στη νέα γενιά

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Με την κατάλληλη σύμβαση σέρβις αποκτάτε τον απόλυτο έλεγχο των εξόδων και εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να παραμένετε πάντα σε κίνηση!
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες:Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Χρηματοδότηση

Διαμορφώνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά με ελκυστικούς όρους για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επένδυσής σας.
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες:Χρηματοδότηση
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.