Ημιρυμουλκούμενο ψυγείο

Ημιρυμουλκούμενο ψυγείο

Με τη βοήθεια του συστήματος δομοστοιχείων, οι επικαθήμενες καρότσες S.KO της εταιρείας μας μπορούν να διαμορφωθούν μεμονωμένα για διάφορους τομείς χρήσης.
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Τα μικρά συνολικά λειτουργικά έξοδα μετατρέπουν την επικαθήμενη καρότσα S.KO COOL SMART σε εξαιρετική μακροχρόνια επένδυση από οικονομική άποψη. Το εργοστασιακό σύστημα τηλεματικής TrailerConnect® φροντίζει για διαύγεια και αδιάλειπτη τεκμηρίωση της ψυκτικής αλυσίδας. Προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια για το εμπόρευμά σας, φροντίζει για ασφαλή διακίνηση αυστηρά ελεγχόμενου εμπορεύματος και μικρούς χρόνους μεταγωγής στη ράμπα.
Μάθετε περισσότερα
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle.

S.KO CITY

The S.KO CITY box body semi-trailer's steering axle provides the manoeuvrability needed when delivering to food retailers in urban environments. Its mechanical power steering ensures that it copes with narrow streets, access roads or loading yards without any loss of time. And our additional services allow you to see where your trailer is located at any time.
Μάθετε περισσότερα
S.KO EXPRESS dry-freighter box body semi-trailer

S.KO EXPRESS

Οι Online αποστολές, οι υπηρεσίες courier-Express ή η μεταφορά ακριβών ηλεκτρονικών συσκευών αυξάνονται αλματωδώς και συνδυάζονται βεβαίως με αυξημένες απαιτήσεις. Διάφορες λειτουργίες τηλεματικής υποστηρίζουν τη μεταφορά αγαθών που χρήζουν ασφάλειας στην επικαθήμενη καρότσα S.KO EXPRESS.
Μάθετε περισσότερα