Συστήματα ανταλλαγής

Συστήματα ανταλλαγής

Οι ανταλλασσόμενες καρότσες W.KO είναι κατάλληλες για διατροπική κυκλοφορία κατά την οποία μεγάλο μέρος πραγματοποιείται σε τρένα και φροντίζουν λόγω της απλής ανταλλαγής για υψηλή εκμετάλλευση του οχήματος.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading. Swap bodies are perfect for intermodal transport on long rail routes. Fast swapping ensures short waiting times and higher utilisation of your vehicles' capacity.
Μάθετε περισσότερα