Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Ένα τρέιλερ που λειτουργεί άψογα είναι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία σας. Για αυτό μην δεχτείτε απολύτως κανέναν συμβιβασμό και στηριχτείτε σε επαγγελματίες στο θέμα της κινητικότητας. Ανάλογα από τον εξοπλισμό οχήματος και τις συνθήκες λειτουργίας σας προσφέρουμε δομοστοιχειωτά δομικά μέρη παροχής υπηρεσιών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις δικές σας ανάγκες.
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε

Διατηρείτε τον απόλυτο έλεγχο των εξόδων σας και μπορείτε πια να επικεντρωθείτε ανενόχλητοι στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα και φροντίζουμε για τη δική σας κινητικότητα. Ο συνεργάτης επικοινωνίας με τη Schmitz Cargobull Parts & Services συντονίζει τις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης όπως και τη δημοσιονομική εκτέλεση.

Συμβάσεις επιδιόρθωσης και συντήρησης

Για την άνοδό σας στον κόσμο της παροχής υπηρεσιών της Schmitz Cargobull σας προσφέρουμε ασφαλείς και αξιόπιστες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για το τρέιλερ ή το ψυκτικό σας μηχάνημα.

 • Βασικό τρέιλερ υπηρεσιών
 • Σέρβις ψυκτικού μηχανήματος
 • Διαχείριση επιδιόρθωσης
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Βασικό τρέιλερ υπηρεσιών

Η σύμβαση Service Trailer καλύπτει τα έξοδα για την αντικατάσταση και τη φθορά όλων των εξαρτημάτων φρένων και άξονα με τα παρακάτω εξαρτήματα σέρβις:

 • Έγκαιρα μηνύματα για τους επόμενους ελέγχους Service Check
 • Αντικατάσταση και φθορά όλων των εξαρτημάτων φρένων και άξονα συμπεριλαμβανομένου του EBS
 • Προαιρετικά: Όλοι οι έλεγχοι που επιβάλλονται νομικά
 • Πανευρωπαϊκή υπηρεσία οδικής βοήθειας

Δομοστοιχειωτά δομικά μέρη παροχής υπηρεσιών: Μια αναβάθμιση σε σύμβαση Full Service για τρέιλερ ή Full Service για ελαστικά είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, ενώ καλύπτονται όλα τα έξοδα για φθορά και βλάβη.

Σέρβις ψυκτικού μηχανήματος

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ψυκτικού μηχανήματος αποτελεί τη βάση για την επέκταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ψυκτικού μηχανήματος της Schmitz Cargobull. Η επέκταση σύμβασης περιλαμβάνει:

 • 750 ώρες ψυκτικού μηχανήματος ετησίως, προαιρετικά πρόσθετες ώρες ψυκτικού μηχανήματος
 • Ανάληψη εξόδων συντήρησης, φροντίδας και επιδιόρθωσης συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και της φθοράς σημαντικών εξαρτημάτων ψυκτικού μηχανήματος
 • Προαιρετικά: Σύστημα τηλεματικής TrailerConnect®

Δομοστοιχειωτά δομικά μέρη παροχής υπηρεσιών: Μια αναβάθμιση σε σύμβαση Full Service για μηχανήματα παραγωγής ψύξης (πακέτο EXECUTIVE) όπως και οι αναφερόμενες επιλογές είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες

Διαχείριση επιδιόρθωσης

Με την υπηρεσία της διαχείρισης επιδιόρθωσης σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκτέλεση όλων των τιμολογιών συνεργείου, ειδικά για τις ανάγκες του δικού σας στόλου οχημάτων:

 • Πραγματοποίηση επιδιορθώσεων, συντηρήσεων & βλαβών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε ολόκληρο τον στόλο οχημάτων (ανεξαρτήτως κατασκευαστή) μέσω του Cargobull Repair System στους συμφωνηθέντες, σταθερούς όρους
 • Συμψηφισμός ωρών αναλόγως του συνεργείου
 • Συγκεκριμένος χρόνος αναφοράς και τιμές υλικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο* για γνήσια ανταλλακτικά Schmitz Cargobull
 • Έλεγχος τιμολόγησης, εκτέλεσης & επανατιμολόγησης εκ μέρους της Schmitz Cargobull
 • Εκτέλεση εργασιών σε συνεργάτες σέρβις που ανήκουν στο δίκτυο της Schmitz Cargobull ή σε συγκεκριμένους καθορισμένους συνεργάτες

Τρεις τύποι συμβάσεων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service)

Οι συμβάσεις παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) σας παραδίδουν τον απόλυτο έλεγχο των εξόδων και εμείς είμαστε αυτοί που αναλαμβάνουμε τον συντονισμό των εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης.

 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για τρέιλερ
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για μηχάνημα παραγωγής ψύξης
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για τρέιλερ και ελαστικά

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για τρέιλερ

Η σύμβαση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) περιλαμβάνει την επιδιόρθωση και τη συντήρηση νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων, ακόμα και άλλων κατασκευαστών. Η προσφορά περιλαμβάνει:

 • Ανάληψη εξόδων για την αντικατάσταση φθειρόμενων εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα υλικά και τις εργασίες
 • Τακτικοί έλεγχοι παροχής υπηρεσιών σε έναν από τους 1.700 συνεργάτες σέρβις μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
 • Ανάληψη εξόδων για τους ελέγχους που προδιαγράφονται νομικά, όπως για παράδειγμα HU
 • Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με εγγύηση πληρωμής μέσω της υπηρεσίας Cargobull Euroservice
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για μηχάνημα παραγωγής ψύξης

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για ψυκτική συσκευή* περιλαμβάνει συντηρήσεις, επιθεωρήσεις και όλες τις επιδιορθώσεις φθειρόμενων εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα υλικά και τις εργασίες. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται:

 • Ανάληψη εξόδων για την αντικατάσταση φθειρόμενων εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα υλικά και τις εργασίες
 • Συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και ενημερώσεις λογισμικού
 • Διάφορες προαιρετικές πρόσθετες παροχές, όπως έξοδα μετακίνησης, έλεγχος διαρροής, καθαρισμός του εξατμιστήρα και βαθμονόμηση του καταγραφικού θερμοκρασίας
  * Συμπεριλαμβάνονται για ψυκτικές συσκευές της Schmitz Cargobull, Thermo King και Carrier
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για τρέιλερ και ελαστικά

Το πακέτο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service) για ελαστικά καλύπτει πλήρως τα έξοδα για φθαρμένα ελαστικά και βλάβες στα ελαστικά. Αυτό σημαίνει:

 • Ανάληψη εξόδων για την αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών, επιπροσθέτως ανάληψη εξόδων για βλάβες στα ελαστικά λόγω χρήσης βίας*
 • Πανευρωπαϊκή υπηρεσία οδικής βοήθειας με εγγύηση πληρωμών άνω των 3.000 €
 • Τακτικοί έλεγχοι του στόλου
 • Μέσω των 1.500 συνεργατών της υπηρεσίας ελαστικών σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • Επιπροσθέτως, περισσότεροι από 2.500 συνεργάτες της υπηρεσίας ελαστικών μέσω των δικτύων κατασκευαστών
 • Επί τόπου παροχή υπηρεσίας στον χώρο σας*
  (* προαιρετικά)

Cargobull Repair System

Σαφής εικόνα των εξόδων συντήρησης και φροντίδας

Ποιότητα σε σταθερές τιμές

Το σύστημα Cargobull Repair System της Schmitz Cargobull αναφέρει σε όλους τους συνεργάτες παροχής υπηρεσιών τα ίδια στοιχεία για τη χρήση υλικών, την εξέλιξη και τη δαπάνη χρόνου. Τα γνήσια ανταλλακτικά διατίθενται σε σταθερή τιμή.
Με τον τρόπο αυτό, απολαμβάνετε σε όλα τα συνεργεία της εταιρείας μας το ίδιο επίπεδο ποιότητας σε σταθερούς όρους σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Schmitz Cargobull.

+49 (2558) 81-0

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να επικοινωνήσετε με τον σωστό αντιπρόσωπο πωλήσεων, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα με τις ερωτήσεις σας για να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση!