Πληροφορίες συνεργατών αναφορικά στα μέτρα αντιμετώπισης του COVID-19

Πληροφορίες συνεργατών αναφορικά στα μέτρα αντιμετώπισης του COVID-19

Οι εξελίξεις στη διάδοση του κορωνοϊού λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι σχετικές προετοιμασίες και μέτρα εφαρμόζονται αυστηρά από την εταιρεία μας. Στο σημείο αυτό αναφέρονται όλες οι πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή σας και για αυτές που επιβάλλονται από τη Schmitz Cargobull γενικά.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας:

Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα μέτρα που εφαρμόζονται ειδικά στο Altenberge.

Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα μέτρα που εφαρμόζονται ειδικά στο Vreden.

Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα μέτρα που εφαρμόζονται ειδικά στο Gotha

.

Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα μέτρα που εφαρμόζονται ειδικά στο Horstmar

.

Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα μέτρα που εφαρμόζονται ειδικά στο Münster